Siirry sisältöön

Lomautusten ja muun työlainsäädännön helpotukset loppuvat vuodenvaihteessa

Koronakriisin vuoksi yksityisellä sektorilla käytössä olleet lomautusten ja muun työlainsäädännön helpotukset loppuvat vuodenvaihteessa. Samoin useat työttömyysturvaan tehdyt väliaikaiset muutokset päättyvät vuoden lopussa.

Koronakriisin takia yksityisellä sektorilla käytettyä, nopeutettua lomautusmenettelyä ja muita työlainsäädännön väliaikaisia muutoksia ei jatketa vuodenvaihteen jälkeen. Helpotukset eivät ole missään vaiheessa koskeneet valtiota, kuntia tai seurakuntia. Niissä on noudatettu koko ajan normaalilainsäädäntöä.

1.1.2021 yksityisellä sektorilla siirrytään normaalilainsäädäntöön yt-neuvotteluaikojen, määräaikaisen työntekijän lomauttamisoikeuden, lomautusilmoitusjan, koeaikasäännösten ja takaisinottovelvollisuusajan osalta.

  • Lomautusilmoitusaika palaa 14 päivään.
  • Mahdollisuus määräaikaisen työntekijän lomauttamiseen päättyy.
  • Mahdollisuus työsopimuksen purkamiseen koeajalla taloudellisella ja tuotannollisella perusteella päättyy.
  • Irtisanottujen työntekijöiden takaisinottovelvollisuusaika muuttuu takaisin neljäksi kuukaudeksi tai 6 kuukaudeksi, jos työsuhde on jatkunut keskeytyksettä sen päättymiseen mennessä vähintään 12 vuotta.
  • Yhteistoimintalain vähimmäisneuvotteluajat lomautustilanteessa palaavat 14 päivään ja 6 viikkoon.

Jos lomautusilmoitus on annettu tai yt-neuvottelut ovat käynnissä ennen lain voimassaolon päättymistä 31.12., vähimmäisaika on näissäkin tapauksissa viisi päivää, vaikka ilmoitusaika tai neuvottelut jatkuvat lain voimassaolon päätyttyä.

Sama koskee ennen lain voimassaoloajan loppua alkanutta määräaikaisen työntekijän lomautusta sekä lain voimassaoloaikana irtisanotun työntekijän yhdeksän kuukauden takaisinottoaikaa.

Myös työttömyysturvan väliaikaiset muutokset päättyvät 1.1.2021.

  • Lomautetun tai irtisanotun työntekijän viiden päivän omavastuuajalta ei enää voida maksaa päivärahaa.
  • Työttömyyspäivärahan enimmäisaika alkaa taas kulua lomautetuilla ja kokonaan työttömillä.
  • Lyhempää 13 viikon työssäolo- ja jäsenyysehtoa koskeva poikkeus päättyy.
  • TE-toimisto tutkii jälleen lomautettujen harjoittaman yritystoiminnan osalta niiden pää- tai sivutoimisuuden.

Katso lisää työttömyysturvasta Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassan uutisesta.

13.1.2021 klo 11.26 lisätty englanninkielinen versio uutisesta