Siirry sisältöön

42 tunnin työaika pelastusalalla tarkoittaisi käytännössä ilmaisia kiky-tunteja

Pelastusalalla käydään keskustelua operatiivisen henkilöstön viikkotyöajasta sekä siitä, voidaanko mahdollistaa työajan muuttaminen 42 tuntiin. Operatiiviseen henkilöstöön kuuluvat esimerkiksi palomiehet, ylipalomiehet ja paloesimiehet.

Pelastuslaitosten operatiivisen henkilöstön työaika on nykyään järjestetty pääosin poikkeuslupien avulla. Poikkeusluvan perusteena on käytetty aika ajoin tehtävää työtä, jossa työvuoron pituus on 24 tuntia ja säännöllinen viikoittainen työaika 42 tuntia viikossa. Uusissa, nykyisen työaikalain mukaisissa, poikkeusluvissa keskimääräinen viikkotyöaika on ollut 40 tuntia.

JHL haluaa säilyttää 24 tunnin työvuorojärjestelmän ja muistuttaa, että 40 tunnin viikkotyöaika on mahdollista säilyttää myös nykyisen työaikalainsäädännön puitteissa.

– 40 tunnin viikkotyöajassa saataisiin tasoitusvapaat. Näin työaika tasoittuisi 40 tuntiin 52 viikon tasoitusjaksolla ja kuitenkin suunnittelussa voidaan käyttää 42 tunnin viikkoja, JHL:n sopimusasiantuntija Marja Lehtonen toteaa.

Marja Lehtosen mukaan JHL ei vastusta asian sopimista virkaehtosopimuksella. Sopimuksen osalta merkityksellistä on aito sopiminen ja työsuojelullisten näkökohtien huomioiminen osana sopimista.

– Mikäli 42 tunnin malliin siirrytään, on ylimääräisestä 2 tunnista maksettava palkka. Muutoin palkattomat kiky-tunnit käytännössä jatkuvat, Pelastusalan unioni* JHL:n puheenjohtaja Petteri Häyrinen toteaa.

Kritiikkiä  Häyrinen  antaa sille, että esillä olleissa esityksissä ei myöskään työaikasuojelu toteudu, koska työvuoron pituutta ei ole rajattu maksimissaan 24 tuntiin.

– Pelastusalalla on vuosikymmeniä tehty pidempää työaikaa kuin muilla kunta-aloilla. Onko ammattijärjestön tehtävä pidentää työaikoja ilman tuntuvaa korvausta? Tälle ei ole perustetta, koska työtä voidaan tehdä 24 tunnin vuoroissa, vaikka säännöllinen työaika on 40 tuntia.

JHL:n sopimusasiantuntija Marja Lehtosen mukaan työvuoron maksimipituus tulisi olla enimmillään 24 tuntia, ja työajan voisi ylittää tämän lisäksi vain hätätyöllä.

– Tämä järjestely on mahdollista jo nyt voimassa olevan työaikalain mukaisesti, Lehtonen muistuttaa.

JHL on lähettänyt työ- ja elinkeinoministeriöön 30.10.2020 lausuntonsa työaikalain (TaL 34 § 5 mom.) muuttamisesta.

Lisätiedot

Marja Lehtonen, sopimusasiantuntija, JHL, puh. 046 920 9192
Petteri Häyrinen, puheenjohtaja, Pelastusalan unioni JHL ry, 040 545 8523
Kristian Karrasch, neuvottelujohtaja, JHL, puh. 040 728 9046

*Pelastusalan unionin nimi korjattu 9.3.2021 klo 14.42