Siirry sisältöön

JHL Oikeus oppia -kehittämisohjelmasta: Kun perusteet ovat kunnossa, myös tasa-arvoinen alku oppimiseen mahdollistuu

Lapsen oikeus oppimista edistävään tukeen on kirjattava lakiin. Myös varhaiskasvatuksen henkilöstöön liittyvät määräykset ja koulunkäynninohjaajien aseman vahvistaminen ohjaustyössä tarvitsevat lakipykälien vahvistusta. Kun perusteet ovat kunnossa, myös tasa-arvoinen alku oppimiseen mahdollistuu.

Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) kaksivuotinen Oikeus oppia –kehittämisohjelma on varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laatua ja tasa-arvoa parantava ohjelma. Sen tavoitteena on ennaltaehkäistä oppimiseroja ja vahvistaa oppimisen tukea.

OKM:lle kehittämisohjelmasta antamassaan lausunnossa JHL korostaa neljää asiaa:

  • sitovia säädöksiä tuen järjestämisestä ja henkilöstön suhdeluvuista
  • koulunkäynninohjaajien roolin vahvistamista lakipykälien avulla
  • oppimisen tuen katkeamattomuuden takaamista siirryttäessä kouluasteelta toiselle
  • erityisen tuen osaamisalueen lisäämistä kasvatus- ja ohjausalojen perus- ja ammattitutkintoihin.

Sitovia säädöksiä JHL perustelee muun muassa sillä, että käytännössä erityistä tukea tarvitsevat lapset on sijoitettu isoihin ryhmiin, mutta tuki ei ole välttämättä seurannut mukana tarvittavalla tavalla.

− Selkeät säädökset tarvitaan, jotta varhaiskasvatukseen osallistuminen sekä tukee erityistä tukea tarvitsevan lapsen kasvua, että mahdollistaa koko ryhmän oikeuden laadukkaaseen varhaiskasvatukseen, liitto kirjoittaa lausunnossaan.

Koulunkäynninohjaajien ja –avustajien roolin vahvistamisen tarvetta liitto perustelee heidän kokonaisvaltaisella näkemyksellä lapsen tarpeista ja edistymisestä.

− Oppilaan oppimisen turvaamiseksi olisi tärkeää, että koulunkäynninohjaajalla olisi lakisääteinen rooli myös moniammatillisissa ryhmissä, kun kartoitetaan oppilaan tuen tarvetta ja toteutusta, ja suunnitellaan tämän opintopolkua. lausunnossa sanotaan.

Oppimisen tuen katkeamattomuutta liitto perustelee oppimisen tavoitteiden saavuttamisella.

− Oppimisen tuki on pitkäjänteinen, luottamukseen perustuva prosessi, joka olisi hyvä säilyttää mahdollisimman ehyenä. Siirtymävaiheet varhaiskasvatuksesta perusopetukseen ja sieltä toiselle asteelle tulee hoitaa mahdollisimman pehmeästi. Koulussa ohjaajan tulisi olla mahdollisimman pitkälle sama henkilö, jotta oppilas voisi saavuttaa oppimisen tavoitteet häiriöttä.

Liiton mielestä erityisen tuen osaamista on ammatillisessa koulutuksessa vahvistettava. Nykyisissä tutkintojen perusteissa lasten erityisen tuen tarpeet ja niihin vastaaminen ohitetaan kevyellä pintaraapaisulla.  Erityisen tuen pedagogiikka on lisättävä sekä lastenhoitajan ja lastenohjaajan perustutkintoon että koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammatillisen tutkinnon vaatimuksiiin.

Lue JHL:n lausunto kokonaan. Lausunto on osoitettu oppimisen tuen, lapsen tuen ja inkluusion edistämistoimia varhaiskasvatuksessa sekä esi- että perusopetuksessa valmistelevalle työryhmälle

Linkki lausuntoon lisätty 2.12.2020 klo 9.35