Siirry sisältöön

JHL:n talousarvio julki: Järjestämistyö on tuonut liittoon maksavia jäseniä, mutta tulot eivät vielä kata menoja

JHL:n tulot eivät ensi vuonna kata toiminnan menoja, vaikka liitto on onnistunut viime vuosina houkuttelemaan uusia jäseniä aktiivisella järjestämistyöllä. Budjetin alijäämä kurotaan umpeen omaisuuden myynnillä sekä mahdollisilla sijoitustoiminnan tuotoilla.

JHL:n edustajisto on hyväksynyt vuoden 2021 talousarvion. Liiton tulot eivät riitä kattamaan menoja eli budjetti tehdään alijäämäisenä. Menot ovat noin kahdeksan miljoonaa euroa suuremmat kuin tulot. Summaan on laskettu vain toiminnan menot ja liiton toimintatuotot. Tuotot koostuvat käytännössä jäsenmaksuista.

Liiton sijoitusten tuottoa arvioitaessa vuodelle 2021 on otettu huomioon koronakriisin jatkuminen jopa kesään asti, joten sijoitustuoton on arvioitu olevan maltillista.

Taloutta ei voi rakentaa markkinaheilahteluiden varaan

JHL:n hallitus on kuitenkin päättänyt, että liitto vähentää asteittain omistustaan Kojamassa. Käytännössä liitto myy omistamiaan osakkeita. Sijoitustuotot ovat kriisin jatkuessa epävarmoja mutta omaisuuden myynti pitää tuloksen plussalla.

– Koronakriisi romahdutti keväällä 2020 pörssikurssit. Vaikka kurssit ovatkin kevään jälkeen palautuneet lähes alkuvuoden tasolle, niin on hyvä muistaa, ettei liiton taloutta voida rakentaa markkinaheilahteluiden varaan. Tämä tietenkin ymmärretään liiton johdossa ja hallinnossa, mutta tavallaan yllättävä ja voimakas kriisi nosti tämän faktan entistä selkeämmin esiin, JHL:n talousjohtaja Jan Saarinen puntaroi vuoden 2021 talousnäkymiä.

Jan Saarinen
JHL:n talousjohtaja Jan Saarinen.

Vuoden 2021 budjetti on laskettu sen varaan, että jäsenmäärä pienenee jonkin verran vuoteen 2020 verrattuna. Samalla jäsenmaksujen tuotto vähenee. Jäsenmaksujen tuotto on JHL:lle hyvin tärkeä, koska liiton varainhankinta koostuu käytännössä pelkästään jäsenmaksutuotoista.

Järjestämistyö tuo uusia jäseniä mutta nielee samalla rahaa

JHL jatkaa aktiivista jäsenhankintaa ja järjestämistyötä, jotta liittoon saataisiin maksavia jäseniä. Järjestämistyön projekti alkoi vuonna 2018 ja se on jo tuonut liittoon noin 2 700 uutta jäsentä, joista valtaosa maksaa täyttä jäsenmaksua. Järjestämistyö kuitenkin myös nielee rahaa, koska ammattiliittoon on palkattu uusia työntekijöitä järjestämistyötä varten.

Uusien työntekijöiden palkkaamista pitää harkita todella tarkasti, koska JHL pyrkii hillitsemään henkilöstömenojen kasvua. JHL on asiantuntijaorganisaatio ja liiton kuluista valtaosa on henkilökunnan palkkoja ja muita henkilöstökuluja.

Henkilöstömenot ja liiton kokonaiskulut nousevat vuonna 2021 maltillisesti vuoteen 2020 verrattuna.  JHL on jo pitkään pyrkinyt tasapainottamaan talouttaan ja sama linja jatkuu lähivuosina.