Siirry sisältöön

Edustajisto hyväksyi liiton sääntömuutokset

JHL:n edustajisto hyväksyi liiton, yhdistyksen sekä yhteisjärjestön sääntöihin esitetyt muutokset. Muutokset tulevat pääsääntöisesti voimaan vuoden 2021 alussa.

JHL:n edustajisto siunasi liiton, yhdistyksen ja yhteisjärjestön sääntöihin esitetyt muutokset keskiviikkona 12. marraskuuta. Sääntöjä arvioidaan edustajistokausittain ja niihin tehdään tarvittaessa muutoksia. Edustajiston nyt hyväksymät muutokset ovat pääasiassa teknisiä.

Merkittävin sääntömuutos koskee vuosineljänneksittäin yhdistyksille maksettavan jäsenmaksupalautuksen saamisen ehtoja. Jäsenmaksupalautusten jatkumiseksi yhdistysten on toukokuun loppuun mennessä toimitettava edellisen vuoden toimintakertomus liittoon. Muutos tulee kuitenkin voimaan vasta vuoden 2021 toimintakertomuksissa.  Tähän asti yhdistyksiltä on vaadittu toimintasuunnitelman ja toimihenkilöilmoitusten tekemistä tiettyyn ajankohtaan mennessä.

Vuodesta 2021 eteenpäin yhdistykset siis toimittavat liittoon määräaikoihin mennessä toimintasuunnitelman ja toimihenkilöilmoituksen sekä edellisen vuoden toimintakertomuksen.

Päätös uusien sääntöjen hyväksymisestä tehtiin äänestyksen jälkeen, koska Jari Hartman ehdotti, että sääntömuutokset hylätään. Sääntömuutoksen puolesta äänesti 82 edustajiston jäsentä, muutoksen hylkääminen sai vain 4 ääntä.

JHL:n hallituksen nimeämä sääntö- ja vaalityöryhmä on työstänyt sääntöjä ja niitä on käsitelty alueiden yhdistysjohdon tapaamisissa. Yhdistyksillä on ollut mahdollisuus antaa lausunto esitettyihin muutoksiin.  Sääntömuutokset on käyty myös läpi edustajiston erillisessä koulutustilaisuudessa.

Korjattu merkittäivin sääntömuutos 13.11.2020 klo 9.19: Yhdistykset toimittavat liittoon edellisen vuoden toimintakertomuksen.