Siirry sisältöön

Edustajisto hyväksyi 2021 toimintasuunnitelman: JHL suuntaa katseensa vahvaan jäsenhankintaan ja edunvalvontaan

Vuonna 2021 JHL kohdistaa voimavarojaan järjestäytymisasteen kasvattamiseen.  Nuorten, nuorten aikuisten ja maahanmuuttajien järjestäytyminen ja liittoon kiinnittyminen ovat erityishuomion kohteena.  Ensi vuoden kuntavaalit ja vuoden 2022 edustajistovaaleihin valmistautumisessa tähdätään hyvien päättäjäehdokkaiden löytämiseen ja äänestysaktiivisuuden kasvattamiseen.

JHL:n edustajisto hyväksyi liiton toimintasuunnitelman vuodelle 2021. JHL:n vuosittainen toiminnan suunnittelu kytkeytyy voimakkaasti liittostrategiaan ja siinä määriteltyihin strategisiin päämääriin. Toiminnan suunnittelu on pitkäaikaista ja painopisteet sellaisia, että ne pysyvät toiminnan ytimessä useampia vuosia.

JHL:n tutkimuspäällikkö Pertti Mäkelä esitteli edustajistolle vuoden 2021 toimintasuunnitelman.

Liittostrategiassa määritellyt strategiset päämäärät ovat:

  • Järjestäytymisasteen kasvu liiton sopimusaloilla.
  • Jäsenten työolosuhteiden ja työmarkkinakelpoisuuden parantuminen.
  • Jäsenten toimeentulon ja työehtojen parantuminen.
  • Paikallisen edunvalvonnan ja järjestöllisen voiman ja vaikuttavuuden vahvistuminen.
  • Järjestöyhteistyön tiivistyminen sekä uusien edunvalvontayhteenliittymien muodostaminen.

Strategisen toiminnan painopisteet vuonna 2021 ovat:

  • Järjestäytymisen edistäminen, tehostettu jäsenhankina ja jäsenyyden pysyvyyden tukeminen
  • Paikallisen edunvalvonnan ja järjestöllisen voiman vahvistaminen.

Vuoden 2021 toimintaa ohjaavat strategiset painopisteet korostavat pitkäjänteistä työtä järjestäytymisen kasvattamiseksi sekä liiton perustehtävässä onnistumista. Painopisteiden lisäksi liitto valmistautuu sekä kuntavaaleihin että omiin edustajistovaaleihinsa.

Vaalivalmisteluja kahdella taholla

Huhtikuussa 2021 järjestettävät kuntavaalit  vaikuttavat vuoden alkuosan toimintaan. Läpi vuoden liitossa valmistellaan myös vuonna 2022 järjestettäviä  omia edustajistovaaleja.

JHL:lle on tärkeää, että kuntavaalien keskusteluihin nousevat sekä työntekijöiden asiat että näkökulmat.  Kuntapäättäjille on annettava vaihtoehtoisia toimintamalleja lyhytnäköisten säästöjen ja yksityiseen voitontavoitteluun perustuvien mallien rinnalle.  JHL tuo omat vaaliteemansa julki vielä tämän vuoden puolella. Liiton tavoitteena on, että JHL:läiset ehdokkaat tuovat näit näkökulmia vahvasti esille.

JHL:n edustajistovaaleihin valmistautuminen on jo alkanut. Ehdokasasettelu onnistuminen on tärkeää sekä äänestysprosentin että vaalien uskottavuuden kannalta. Ehdokasasettelun lisäksi liitto tavoittelee vilkasta äänestysaktiivisuutta. Vaalien markkinoinnille ja näkyvyydelle tehdään ensi vuoden aikana oma suunnitelmansa.

Painopisteenä järjestäytyminen ja jäsenpysyvyys

Ihmisiä kokoushuoneessa mustat aurinkolasit päässään.

Järjestäytymistä ja jäsenhankintaa tuetaan monin tavoin. Jäsenhankinnan syksyisistä tehoviikoista tehdään toistuva tempaus. Nuorisolle suunnattua toimintaa ja maahanmuuttajatyötä vahvistetaan. Jäsenyyden pysyvyyttä vahvistetaan jäsenpalvelujen laatua kehittämällä ja jäsenille suunnatulla työuraohjauksella.

Nuorisolle suunnattuun toimintaan haetaan uutta virtaa kehittämällä uusia toimintamuotoja. Näin tavoitellaan liiton houkuttelevuuden lisäämistä. Yhdistyksiä tuetaan ja sparrataan nuorten kontaktointiin, huomioimiseen ja osallistamiseen toiminnan suunnittelussa.

Ammattialatoimintaa kehitetään vuoden 2021 aikana edelleen. Oppilaitosyhteistyötä tiivistetään erityisesti niillä aloilla, joihin jäsenhankintaa ja jäsenkiinnittymistä voidaan tehostaa. Koronaepidemian vuoksi vuodelle 2021 siirretty Ammattialafoorumi järjestetään, mikäli epidemiatilanne sen vain sallii.

JHL panostaa vuosina 2021-2022 maahanmuuttajataustaisten jäsenten parissa tehtävään työhön. Liittoon palkataan maahanmuuttajataustainen työntekijä, jonka tehtävänä on koordinoida Union is Strenght –kiertuetta ja vastata sen toteutuksesta yhteistyössä järjestöasiantuntijan kanssa.

Vuonna 2021 liitto jatkaa yhdistysten digiloikka –hanketta. Sillä vahvistetaan yhdistysten etäkokous- ja verkkotyöskentelytaitoja.

Ensi vuonna JHL järjestää jäsenille suunnattua työuraohjausta. Pilottihanke toteutetaan liiton koulutuspoliittisten asiantuntijoiden ja JHL-opiston opettajien yhteistyönä. Ohjaukseen haetaan työelämän muutostilanteessa olevia jäseniä, jotka haluavat tarkastella omaa uraansa ja osaamistaan.

Painopisteenä paikallisen edunvalvonnan vahvistuminen

Tekemisenä paikallisen edunvalvonnan ja järjestöllisen voiman vahvistaminen tarkoittaa osaamisen vahvistamista ja koulutusta kaikissa edunvalvontaketjun osissa, edunvalvontaa tukevan materiaalin tuottamista, yhdistysten toimintakyvyn kehittämistä ja alueellisen yhteiskuntavaikuttamisen vahvistamisessa.

Yhdistyksiltä ja aktiiveilta edunvalvontaketjun vahvistaminen edellyttää määrätietoista toimintakyvyn vahvistamista.

Sote-uudistukseen on paikallisesti varauduttava sekä edunvalvonnallisesti että järjestöllisesti.  JHL:n ääni on saatava kuuluviin maakuntien valmisteluryhmissä, koska henkilöstön näkemykset pitää ottaa huomioon uudistuksen toteuttamisessa.

Tarve edunvalvonnan ketjun vahvistamiseen nousee jatkuvasti lisääntyneistä vaikeista edunvalvonnallisista haasteista.  On odotettavaa, että vastaisuudessakin aktiivit törmäävät esimerkiksi kuntien ulkoistus- ja työehtoshoppailuhankkeisiin. Näihin on paikallisten toimijoiden osattava reagoida jo ennakoivasti.

Liitto tarjoaa sekä koulutusta että tukea.