Siirry sisältöön

JHL valtion talousarviosta: Julkinen sektori suoriutuu tehtävistään, kun valtio huolehtii riittävistä määrärahoista

Hallintovaliokunnalle antamassaan lausunnossa valtion talousarviosta JHL muistuttaa, että kunnat ja kokonaisvaltaisesti hyvin toimiva julkinen sektori on osoittanut kykynsä toimia koronakriisin keskellä kiitettävästi. Se tulisi muistaa, kun suunnitellaan exit-strategiaa kriisistä.

JHL pitää kuntien osuuden kasvattamista yhteisöveron tuotosta erittäin järkevänä.
Lisäksi JHL kiittää hallitusta siitä, että se on sitoutunut korvaamaan kuntien ja
sairaanhoitopiirien koronavirukseen liittyvät testaus ja hoitomenot. Kansantalouden
kannalta viruksen hoito on erittäin järkevää talouspolitiikkaa. Myös kuntien valtionapujen kasvattamista 800 miljoonalla eurolla liitto pitää järkevänä.

Lausunnossaan liitto kuitenkin huomauttaa, ettei edellä mainitulla kokonaisuudella vahvisteta kuntataloutta, vaan lähinnä kompensoidaan muiden tulojen vähentymistä ja kustannusten kasvua. Julkisella sektorilla on hyvät edellytykset suoriutua tehtävistään kun määrärahojen lisääminen varmistetaan ja rahoituksen tasoa ei lasketa.

Varhaiskasvatuslain uudistamisesta aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen varatusta 15 000 000 euron määrärahasta liitto esittää korvamerkittyä rahaa varhaiskasvatushenkilöstön uudelleenkouluttamiseen. Kohdentaminen on JHL:n mielestä välttämätöntä, jotta työvoiman koulutustaso ja saatavuus vastaa lain edellyttämiä mitoituksia.

Mikäli oppivelvollisuusiän nostamiseen tähtäävä lakiuudistus toteutuu JHL edellyttää, että  todelliset kustannukset tarkistetaan oikealle tasolle ja korvataan täysimääräisesti kunnille sekä opetuksen ja koulutuksen järjestäjille.

Lausunnossaan liitto ottaa kantaa myös verotukseen, rahapelitoiminnan tuottoihin, pelastus- ja hätäkeskustoimintaan, hoivahenkilöstön vähimmäismitoitukseen, jatkuvaan oppimiseen ja vapaaseen sivistystyöhön.

Katso tästä kokonaan JHL:n lausunto valtion talousarviosta

Korjattu linkki 2.12.2020 klo 14.45