Siirry sisältöön

JHL: Staran näivettäminen uhkaisi Helsingin huoltovarmuutta ja kaupunkilaisten turvallisuutta

JHL perää Helsingin kaupungilta tarkkaa harkintaa omistamansa Stara –liikelaitoksen toiminnoista päätettäessä. Staralla on merkittävä rooli pääkaupungin huoltovarmuuden ylläpidossa. Se luo edellytykset pelastuslaitoksen, muiden viranomaisten ja myös maanpuolustuksen toiminnalle. Liikelaitoksen toiminnan näivettäminen väistämättä uhkaa myös huoltovarmuutta ja kaupunkilaisten turvallisuutta.

Helsingin kaupunki on selvittänyt rakentamispalveluista vastaavan liikelaitoksensa Staran roolin muuttamista ja kehittämistarpeita. Selvitys on tehty paitsi kaupungin virkamiesten toimesta, myös ulkopuolisen konsulttiyrityksen avustuksella. Selvitysten loppupäätelmissä ehdotetaan, että Staran roolia kaupungin töissä pienennettäisiin ja suurimpia projekteja ryhdyttäisiin ostamaan yksityisiltä yrittäjiltä, koska omana työnä tehtävä työ maksaa selvitysten mukaan liikaa.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine pitää loppupäätelmiä huolestuttavina ja niiden tueksi esitettyjä laskelmia epätarkkoina.  Hän muistuttaa, että Stara ei ole pelkästään rakennus- ja teknisiä palveluja tuottava liikelaitos, se on paljon enemmän.

− Staralla on merkittävä rooli pääkaupunkimme huoltovarmuuden toimimisesta. Hätä- ja katastrofitilanteissa ja varautumisessa sillä on selkeä rooli ja tehtävät. Selvityksissä ei kuitenkaan ole laskettu selvää hintaa varautumiselle ja kriisinsietokyvyn todellisille kustannuksille. Näitä kustannuksia ovat muun muassa tukikohdat, henkilöstö, kalusto ja koulutus. Ylimalkaisissa laskelmissa ei ole otettu huomioon sitä, että Suomen pääkaupungin pitää olla toimintakykyinen kaikissa olosuhteissa, on kyse sitten öljyntorjunnasta, COVID-19 koronaviruksesta tai huippukokouksiin liittyvistä järjestelyistä, hän täsmentää.

Varautuminen poikkeustilanteisiin tarkoittaa muun muassa väylien auki pitämistä, tulvien torjuntaa, valtiovierailujen delegaatioiden suojaamista ja  työntekijöiden kouluttamista öljyntorjuntaan. Poikkeustilanteita on vuosittain useita ja mittakaavaltaan ne ovat hyvin erilaisia.

− Ollaanko varautumisesta ja valmiudesta valmiita luopumaan?  Vai ymmärretäänkö, että asia on tarpeellinen ja vaatii sekä  resursseja että kustannuksia. Tällä hetkellä Stara luo edellytykset pelastuslaitoksen ja muiden viranomaisten toiminnalle, myös maanpuolustukselle. Kysymys on siitä, kuinka hyvin kaupunki haluaa varautua poikkeustilanteisiin ja millä rahalla, Niemi-Laine jatkaa.

Staran JHL:läiset pääluottamusmiehet Jouni Kolunkulma ja Tiia Sirén muistuttavat, että varautumisvelvotteiden lisäksi Stara huolehtii toimintansa vastuullisuudesta ja ohjaa niitä kaupungin asettamien arvojen ja a mukaisesti.

− Jos aikomuksena on ostaa suurimmat työt ulkoa, lisääntyy myös byrokratia. Esimerkiksi kaupungin asettamien ympäristöllisten tavoitteiden toteutumisen valvontaan väistämättä tarvittaisiin lisää resursseja ja byrokratiaa. Lisäksi hintavertailuissa on otettava huomioon toimintojen samankaltaisuus ja vertailtavuus. Nyt esitetyssä raportissa ei näin ole, he huomauttavat.

Stara tuottaa teknisiä palveluja Helsingin kaupungille. Se vastaa katujen ja puistojen rakentamisesta, hoidosta sekä kunnossapidosta. Se rakentaa ja peruskorjaa kouluja, päiväkoteja ja toimitiloja kaupungin tarpeisiin. Lisäksi Stara huolehtii kaupunkimetsistä ja rantavesistä sekä tekee maaperätutkimuksia.

Staran roolin muuttamista ja kehitystarpeita koskevia esityksiä käsitellään lähiviikkoina muun muassa kaupunkiympäristön toimialan KYMP-lautakunnassa sekä Staran johtokunnassa. Marraskuussa asia tullee kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Lisätietoja:
puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine, p. 040 702 4772

Staran pääluottamusmiehet Jouni Kolunkulma, p. 050 532 0545 ja Tiia Sirén, p. 040 642 8882