Siirry sisältöön

JHL: Sote-uudistus on välttämätöntä saada maaliin, jotta perusoikeudet toteutuvat

Marinin hallituksen sote-uudistus kaventaisi väestön terveys- ja hyvinvointieroja. Kunnille jää silti viimeinen vastuu asukkaidensa hyvinvoinnista, korostaa ammattiliitto JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine.

Sanna Marinin hallituksen esittämä sote-uudistus vastaa sille asetettuihin tavoitteisiin, toteaa Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL lausunnossaan sosiaali- ja terveysministeriölle. JHL on Suomen suurin julkisten palvelualojen ammattiliitto.

Sote-uudistuksen tavoitteena on kaventaa väestön terveys- ja hyvinvointieroja ja tuoda palvelut yhdenvertaisesti kaikkien saataville. Siksi uudistus on välttämätöntä saada maaliin, lakiesityksestä laiksi, sanoo JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine.

– Lainsäädäntö kuitenkin antaa vasta puitteet palveluiden järjestämiselle. Sote-uudistuksen tavoitteet toteutuvat vain, jos maakunnat ja kunnat satsaavat perustason sote-palveluihin ja toimivaan sosiaali- ja terveydenhuollon integraatioon, Niemi-Laine muistuttaa.

Palvelut omana työnä ja kilpailuttamatta

JHL:n mielestä maakuntien pitää tuottaa palvelut mahdollisimman pitkälle omana työnä.

–  Asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen jää kuntien vastuulle. On olennaista, että maakunta, kunta ja kolmas sektori koordinoivat hyvinvointi- ja terveyspalvelut yhdessä. Silloin uudistuksen laadulliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuvat, sanoo Päivi Niemi-Laine.

Hoito ja hoiva ovat perusoikeus.

– Myös sosiaali- ja terveydenhuollon tukipalveluilla on ratkaiseva rooli palveluketjun toteutumisessa. Esimerkiksi sairaalasiivous vaatii osaamista.

Niemi-Laineen mukaan tällaiset tehtävät on perusteltua pitää julkisen sektorin omana toimintana. Siksi JHL kannattaa lämpimästi lakiesitykseen kirjattua ostopalveluiden ja vuokratyövoiman käytön tarkkaa sääntelyä.

Maakunnilla oltava aito itsehallinto

Hoito ja hoiva ovat perusoikeuksia, Niemi-Laine huomauttaa.

–  Verotusoikeus on keskeinen väline, kun maakunta järjestää asukkaille hoidon ja hoivan – eli turvaa heidän perusoikeutensa.

–  Sote- ja pelastuspalvelut luovat asukkaille hyvinvointia. Tämä onnistuu vain, jos henkilöstökin voi hyvin.

Niemi-Laineen mukaan tarvitaan sekä valtakunnallista että maakuntien itsenäistä ohjausta, jotta kullekin alueelle löydetään paras mahdollinen ratkaisu. Valtiovetoinen rahoitus voi toimia välivaiheena maakuntien käynnistyessä, mutta sote-maakuntien verotusoikeudesta on säädettävä mahdollisimman pian.

Lisää pelastusalan koulutusta

Sote-maakuntauudistus myllää myös kuntien tulopohjaa. Kunnat menettävät suurimman osan verotuloistaan, jolloin yhteisö- ja kiinteistöveron merkitys kasvaa huomattavasti.

–  Valtion tulee varmistaa kuntien toimintakyky myös tässä tilanteessa, sanoo Päivi Niemi-Laine.

Lisäksi sote-maakuntauudistus mullistaa pelastustoimen ja sen rahoituksen. JHL muistuttaa, että pelastustoimi on leimallisesti lähipalvelua ja se kärsii jo nyt resurssipulasta. Yksi keino lisätä alan vetovoimaisuutta on uudistaa pelastusalan koulutusta. Tällöin pelastushenkilöstöä voisi hyödyntää laajemmin ensihoidon tehtävissä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistus tulee olemaan Suomen historian suurin liikkeenluovutus.

–  Sosiaali- ja terveysalan ja pelastustoimen palvelut luovat asukkaille hyvinvointia. Tämä onnistuu vain, kun myös henkilöstö voi hyvin ja sitä on tarpeeksi.

Lisätiedot:

Päivi Niemi-Laine, JHL:n puheenjohtaja, 040 702 4772

Voit lukea JHL:n vastauksen sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntöön kokonaisuudessaan alta (avautuu pdf-tiedostona):

Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi (pdf, 538 kt)

Lisätty asiasana lausunnot 24.11.2020 klo 13.46