Siirry sisältöön

Julkisen alan henkilöstön työhyvinvointi syyniin

Julkisen alan työmarkkinaosapuolet ja Keva selvittävät kuntien, valtion ja seurakuntien henkilökunnan työoloja ja työhyvinvointia. Tämä joka toinen vuosi tehtävä tutkimus toteutetaan syksyllä 2020.

Julkisen alan työmarkkinaosapuolten ja Kevan toteuttama ”Julkisen alan työhyvinvointi vuonna 2020” -tutkimus tuottaa ajankohtaista tietoa eri ammattialoilla toimivien, eri ikäisten työntekijöiden työhyvinvoinnista ja sitä koskevista muutoksista.

Tutkimuksessa haastatellaan puhelimitse yhteensä 3000 kuntasektorin, valtion ja evankelis-luterilaisen kirkon palkansaajaa syksyllä 2020.

Työhyvinvointitutkimus toteutetaan nyt neljättä kertaa. Tulokset julkaistaan alkuvuodesta 2021. Aiempia tuloksia voi tarkastella Keva tutkii -verkkotyökalun avulla. 

Tutkimuksen ovat suunnitelleet Kevan ja julkisen alan työmarkkinaosapuolten asiantuntijat yhdessä.