Siirry sisältöön

SAK:n edustajisto: Jarkko Eloranta jatkaa SAK:n johdossa – hallituksen ja edustajiston varapuheenjohtajat JHL:stä

SAK:n edustajisto valitsi istuvan puheenjohtajan Jarkko Elorannan jatkamaan SAK:n puheenjohtajana. JHL:läiset Katja Syvärinen valittiin SAK:n hallituksen varapuheenjohtajaksi ja Mika Byman edustajiston varapuheenjohtajaksi. Valinnat tehtiin tiistaina 25. elokuuta Helsingissä SAK:n edustajiston kokouksessa.

Alun perin kesäkuussa pidettäväksi tarkoitettu, mutta koronatilanteen takia syyskesälle siirretty SAK:n edustajiston järjestäytymiskokous pidettiin tiistaina 25.8.2020 Helsingissä. Erityisjärjestelyin pidetyssä kokouksessa edustajisto valitsi keskusjärjestölle muun muassa puheenjohtajan ja edustajiston puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajat.

SAK:n istuva puheenjohtaja Jarkko Eloranta valittiin jatkamaan SAK:n puheenjohtajana. JHL-taustaisella Elorannalla ei ollut vastaehdokkaita. SAK:n hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin JHL:läinen Katja Syvärinen ja SAK:n edustajiston varapuheenjohtajaksi niin ikään JHL:läinen Mika Byman.

Helsinkiläinen Katja Syvärinen on toiminut vanhempana neuvonantajana viestintätoimisto Kaskas Mediassa ja aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:ssä. Aiemmin Syvärinen on työskennellyt muun muassa Uudenmaan sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa projektipäällikkönä ja Vantaan kaupungilla aluepalvelupäällikkönä sekä työllisyyspalveluiden johtajana. Hän on myös entinen kansanedustaja.

SAK:n edustajiston puheenjohtajisto. Kuvassa oikealla puheenjohtaja Annika Rönni-Sallinen (PAM), 1. varapuheenjohtaja Jarmo Markkanen (Teollisuusliitto) ja 2. varapuheenjohtaja Mika Byman (JHL). Kuva: Patrik Lindström

Myllykoskelta kotoisin oleva Byman on Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsoten pääluottamusmies.

Puheessaan Byman pohti sitä, miksi palkansaajat liittyvät ammattiliittoon.

– Pääluottamusmiehen kokemuksella voin sanoa, että vastaus on yksinkertaisesti turvallisuus. Työntekijälle parhaan turvan tarjoaa ammattiliitto. Joukkovoima järjestäytymisen kautta turvaa sen, että saadaan sellainen palkka, jolla elää ja sellaiset työolosuhteet, joissa turvallisesti voi töitä tehdä.

JHL:n koulutuspainotteiset aloitteet läpi sellaisenaan

JHL teki SAK:n edustajistolle kaksi aloitetta.

Ensimmäisessä aloitteessaan JHL esitti, että SAK:n on panostettava työntekijöiden jatkuvan oppimisen rahoituksen varmistamiseen. Keskusjärjestön pitäisi myös vaikuttaa siihen, että jatkuva oppiminen muutosturvan ja työmarkkinakelpoisuuden ylläpidon keinona vahvistuisi.

JHL:n mukaan jatkuva oppiminen edellyttää työntekijän, työnantajan ja koulutuksen järjestäjän tiivistä vuoropuhelua, jotta näiden kaikkien tarpeet ja näkökulmat tulevat huomioiduksi. Lisäpontta JHL:n aloitteelle antaa se, että myös hallitusohjelmassa ehdotetaan selvitettäväksi laajentaa työllisyysrahaston tehtäviä tukemaan nykyistä laajemmin aikuisten osaamisen kehittämistä ja työkyvyn ylläpitämistä.

JHL ja Palvelualojen ammattiliitto PAM tarttuivat yhteisessä aloitteessaan niin ikään koulutusasioihin.

Liitot esittivät SAK:n edustajistolle, että SAK huomioisi koulutuspoliittisessa vaikuttamistyössä ammatillisen koulutuksen lisäksi myös ammattikorkeakoulut. Näin siksi, koska hallitusohjelmassa esitetty korkeakoulutettujen määrän nostaminen 50 %:iin nuorista aikuisista vuoteen 2030 mennessä väistämättä heijastuu myös SAK:laisiin työpaikkoihin ja liittojen jäsenistöön.

Katso täältä SAK:n edustajiston vastaukset aloitteisiin (linkistä avautuvat kaikki aloitteet ja niiden vastaukset)

JHL:n ja yhteisöjäsenliittojen edustajat SAK:n edustajistossa:

JHL:n edustajat
Altti Tiina
Behm Niina
Byman Mika
Kähärä Sirkka-Liisa
Lehtola Satu
Lepinoja Markus
Mantere Sirkka
Mussalo Pirjo
Nieminen Helena
Perkiö Pasi
Piippola Ameli
Pruuli Valli
Ronkainen Tuula
Salminen Heidi
Taberman Mika
Virta Ari
Asara-laaksonen Teija
Ekström Håkan
Niemi-Laine Päivi
Yhteisöjäsenliittojen edustajat
Kämppi Jussi, Rajaturvallisuusunioni
Miromäki Tuomas, Aliupseeriliitto
Naski Pekka, Tulliliitto
Puolitaival Pekka, Vankilavirkailijain liitto

25.8.2020 klo 15.50 uutiseen lisätty JHL:n ja yhteisöjäsenliittojen edustajat. Klo 17.15 lisätty Tiina Altti, Niina Behm ja Pirjo Mussalo.