Siirry sisältöön

Saatko tehdä työtä omana itsenäsi?

Suomessa kaikilla on oikeus saada töitä ja tehdä niitä omana itsenään ilman, että joutuu syrjityksi tai muita huonommin kohdelluksi. Laki määrää näin, todellisuus on toinen. Käytännön tasolla tämän oikeuden toteutumisessa on valitettavasti vielä parantamisen varaa, sanoo JHL:n työelämän asiantuntija Merja Hyvärinen.

Syrjimätön ja yhdenvertainen työpaikka syntyy vain tekemällä. Työnantajan on huolehdittava siitä, että kaikkia työntekijöitä ja työnhakijoita kohdellaan yhdenvertaisesti.

Käytännön valinnoissa on varmistettava, että jokaisella ihmisellä on yhdenvertaiset mahdollisuudet työhön ja toimeentuloon, työssä kehittymiseen sekä uramahdollisuuksiin hänen henkilökohtaisista ominaisuuksistaan ja taustastaan riippumatta.

– Yksinkertaisimmillaan yhdenvertainen kohtelu työssä on sitä, että kaikille annetaan samat mahdollisuudet ja havaittuun syrjintään puututaan. Näin sanoo JHL:n työelämän asiantuntija Merja Hyvärinen Kuntekon sivuilla julkaistussa blogissa.