Siirry sisältöön

Hoiva-avustajakoulutus nytkähti eteenpäin – JHL: ”Merkittävä askel oikeaan suuntaan”

JHL:n ajama, valtakunnallisesti yhdenmukainen hoiva-avustajien koulutus on etenemässä vahvasti. Sosiaali- ja terveysministeriön aikomus suosittaa yhdenmukaisesta koulutusta on askel oikeaan suuntaan, sanoo JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine. Yhdenmukaisuus takaa sen, että ammatissa toimivien osaaminen voidaan varmistaa.

Tasalaatuinen hoiva-avustajakoulutus nytkähti tällä viikolla askeleen eteenpäin. Sosiaali- ja terveysministeriö STM:stä saadun ennakkotiedon perusteella hoiva-avustajakoulutusta lähdetään rakentamaan suositusmuotoisesti kahdesta sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon osasta. Näin hoiva-avustajille syntyy myös luonteva polku jatkaa opintojaan aina lähihoitajaksi saakka.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on peräänkuuluttanut yhtenäistä hoiva-avustajakoulutusta. Tämä johtuu erityisesti siitä, että vain siten on mahdollista turvata hoiva- ja hoitotyön laatu. Hoiva-avustajia työskentelee vanhuspalveluissa jo nyt, mutta yhtenäisen koulutuksen myötä tunnistetaan ja tiedetään, mitä hoiva-avustajat osaavat. Lisäksi JHL näkee, että hoiva-avustajien tulee olla SORA-lainsäädännön piirissä, mikä osaltaan lisää merkittävästi asiakasturvallisuutta. SORA-säädökset antava mahdollisuuksia puuttua opiskelijan alalle soveltumattomuuteen.

Hoiva-avustajakoulutus on JHL:n tekemän pitkäjänteisen työn tulosta, sanoo JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine. Niemi-Laineen mukaan hoivatyön laatu ja resurssit on varmistettava.

– Tämä on merkittävä askel oikeaan suuntaan. Hoiva-avustajien yhtenäisellä koulutuksella taataan, että hoitohenkilöstöstä lähi- ja sairaanhoitajat voivat täysipainotteisesti keskittyä omaan työhönsä ja että heillä on siihen riittävä aika. On myös tiedettävä, mitä hoiva-avustaja osaa, joten koulutuksen on ilman muuta oltava yhtenäinen, Niemi-Laine painottaa.

Työvoiman tarve vanhuspalveluissa kasvaa radikaalisti tulevina vuosina. Tämä johtuu väestön ikääntymisestä ja vanhuspalvelulaissa säädetystä sitovasta henkilöstömitoituksesta. Hoiva-avustajakoulutus vastaa osaltaan tähän tarpeeseen. Laskelmien mukaan hoiva-avustajia pitäisi kouluttaa vuosittain 1 000–1 500, jotta vuoteen 2030 mennessä alalla työskentelisi edes 10 000 hoiva-avustajaa.

– Hoiva-avustajilla on oma tärkeä paikkansa hoivakotien arjessa. Vanhustyön kriisi ratkaistaan aidolla moniammatillisuudella, työntekijöiden vahvalla ja tarkoituksenmukaisella osaamisella sekä alan vetovoiman vahvistamisella. Nyt esitetty hoiva-avustajakoulutus toimii täysin näiden tavoitteiden suuntaisesti, JHL:n puheenjohtaja tähdentää.

JHL kannustaa koulutuksen järjestäjiä toteuttamaan koulutuksensa STM:n suosituksen mukaisesti. Suositusta noudattamalla hoiva-avustajien osaaminen voidaan varmistaa.

– Kun hoiva-avustajakoulutuksen tilastointi vielä saadaan kuntoon ja rahoitus varmistettua, ollaan jo pitkällä laadukkaan vanhustyön varmistamisessa, Niemi-Laine sanoo.

Lisätietoja: puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine, 040 702 4772