Siirry sisältöön

Hankintalaissa pelkät vapaaehtoiset toimet eivät riitä

JHL pitää julkisten hankintojen kansallista strategiaa tarpeellisena. Strategian tavoitteet ovat kunnianhimoisia, mutta pelkkään vapaaehtoisuuteen perustuvat toimet eivät riitä laadun varmistamiseksi ja työelämän oikeuksien toteutumiseksi.

JHL on seurannut Suomen julkisten hankintojen kansallisen strategian työstämistä.

Liitto pitää strategiaa tarpeellisena ja sen tavoitteita kunnianhimoisina, erityisesti hankintojen laadun ja sosiaalisen kestävyyden parantamisen osalta.

Lausunnossaan liitto kuitenkin toteaa, etteivät vapaaehtoiset toimet riitä varmistamaan laatua sekä ihmisoikeuksien ja työelämän oikeuksien toteutumista julkisissa hankinnoissa.

Liiton mielestä  hankintalakia on uudistettava hankintayksiköitä ja tarjoajia velvoittavampaan suuntaan. Hankintayksiköt on muun muassa velvoitettava tarkistamaan tarjoajan lisäksi myös alihankkijoiden luotettavuus, ja halvimman hinnan käyttäminen tarjouskilpailun ratkaisuperusteena on estettävä

Suomen julkisten hankintojen kansallinen strategia on osa valtiovarainministeriön ja Kuntaliiton Hankinta-Suomi -toimenpideohjelmaa.

Lue JHL:n lausunto kokonaan: Suomen julkisten hankintojen kansallinen strategia

Muokattu 7.10.2020 klo 9.20. Ingressiin lisätty puuttuva sanaa ”pitää”.