Siirry sisältöön

Turvallinen paluu työpaikalle edellyttää jatkuvaa riskien arviointia

Työterveyslaitos on laatinut työpaikoille yleisohjeet siitä, miten työpaikalle paluu onnistuu turvallisesti koronatilanteen takia. Työpaikkojen on oltava valmiita muuttamaan ohjeitaan ja käytäntöjään nopeastikin, koska tautitilanne voi muuttua.

Työterveyslaitoksen mukaan turvallisen työhön paluun toteutumiseksi työpaikoilla on edelleen rajoitettava työntekijöiden, asiakkaiden ja yhteistyökumppanien lähikontakteja. Turvallisiin työkäytäntöihin on edelleen kiinnitettävä erityistä huomiota.

  • Hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta sekä etäisyyksistä on pidettävä kiinni ja oireilevat työntekijät on ohjattava nopeasti testiin.
  • Työnantajan on päivitettävä laatimiaan riskienarviointia, ohjeita ja menettelytapoja ottamalla huomioon viranomaisten määräykset ja suositukset.
  • Tartuntatilanne voi muuttua nopeastikin, ja työpaikalla kannattaa olla mietittynä toimintatavat erilaisiin tilanteisiin.Tarvetta muuttaa toimintatapoja voi olla esimerkiksi hygienia- ja siivouskäytännöissä, työvälineiden yhteiskäytössä, suojautumisessa, työaikojen ja työvuorojen järjestämisessä, kokous- ja taukokäytännöissä, työpaikalla vierailevien ulkopuolisten henkilöiden tapaamisessa sekä matkustamisessa.
  • Työpaikan ja kodin välisillä matkoilla julkista liikennettä olisi käytettävä mieluiten ruuhka-aikojen ulkopuolella. Mahdollisuuksien mukaan työmatkat olisi hyvä taittaa kävellen tai pyöräillen.

Etätyön jatkaminen

Valtioneuvoston etätyösuositus päättyi 1.8.2020. Monella työpaikalla etätyö saattaa kuitenkin jatkua vähintään porrastetusti. Etätyön on havaittu vähentävän tartuntoja tehokkaasti.

Etätyö voi asettaa haasteita erityisesti johtamiselle. Töiden sujuminen, työn mielekkyys ja työntekijöiden jaksaminen on pystyttävä varmistamaan etätyössäkin.

Toimivia käytäntöjä kannattaa jakaa työpaikoille ilmoittamalla ne esimerkiksi Työelämän selviytymistarinoita -sivustolle 

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Työterveyslaitoksen koronavirustilanteesta koskevassa tilannekatsauksessa 6.8.2020 todettiin kuitenkin, että edelleen on toivottavaa pyrkiä etätyöhön, silloin kun se on mahdollista.

JHL:n kanta on, että niissä töissä, missä se on mahdollista, olisi  edelleen syytä pidättäytyä etätyössä.

Oireilevat työntekijät nopeasti testiin

Työntekijöiden, joilla on koronavirusoireita, ei pidä tulla töihin, vaan heidän kannattaa tehdä oireiden arviointi Omaolo-palvelussa tai ottaa yhteyttä työterveyshuoltoon tai muuhun terveydenhuoltoon, josta  ohjataan näytteenottoon.

Henkinen tuki voi olla tarpeen

Riskien arvioinnissa on tärkeää ottaa huomioon myös henkinen hyvinvointi ja psykososiaaliset tekijät.

Pitkään jatkunut huoli koronaviruksen vaikutuksista, läheisten ja omasta terveydestä sekä taloudellisesta toimeentulosta syö voimavaroja ja haittaa keskittymistä työhön. Tilanteen pitkittyessä työntekijöiden henkisestä hyvinvoinnista ja palautumisesta on tärkeää huolehtia.

Työterveyslaitoksen ohjeeseen henkisen hyvinvoinnin tueksi on koottu sekä työnantajalle että työntekijälle vinkkejä, joiden avulla omaa ja työyhteisön tilannetta voi helpottaa.

Ohjeet ja uudet käytännöt kaikkien tietoon

Työnantajan on tiedotettava ohjeista sekä esimiesten että organisaation normaalien viestintäkanavien kautta ja varmistaa, että kaikki tietävät uudet toimintatavat ja noudattavat niitä.

Toisen työnantajan palveluksessa olevia, samalla työpaikalla työskenteleviä ja vierailevia työntekijöitä ei saa myöskään unohtaa.

Linkit ohjeisiin :

Ohje työpaikoille työhön paluun tueksi 

Ohje henkisen hyvinvoinnin tueksi työpaikoille paluun aikana 

Kaikki Työterveyslaitoksen ohjeet löytyvät Korona ja työ -sivustolta.