Siirry sisältöön

Kiky poistuu ja vuosilomat uudistuvat – Tällainen on terveyspalvelualan uusi työehtosopimus

Terveyspalvelualan uudet työehdot takaavat työntekijöille yleisen linjan mukaiset palkankorotukset. Kiky-tunnit poistuvat elokuussa.

Terveyspalvelualan työehtosopimusneuvotteluissa saavutettiin neuvottelutulos torstaina 25. kesäkuuta. Nyt neuvotteluosapuolten hallinnot ovat hyväksyneet tuloksen. Sopimuskausi on pituudeltaan 25 kuukautta ja se tuo työntekijöille palkankorotukset, jotka mukailevat yleistä linjaa eli sopimuskierroksella vakiintunutta tasoa.

JHL edustaa työehtosopimuksessa työntekijöitä osana Terveyspalvelualan Unionia. Työnantajapuolta edustaa Hyvinvointiala Hali.

Kerromme alla terveyspalvelualan uuden työehtosopimuksen tärkeimmät kohdat. Tarkemmin voit tutustua työehtosopimukseen alla (avautuu pdf-tiedostona).

Terveyspalvelualan työehtosopimus 2020-2022 esittely (pdf, 1 Mt)

1 Sopimuskausi

Sopimuskausi on 1.4.2020–30.4.2022 (25 kk).

2 Palkankorotukset

Sopimuskaudella maksetaan kaksi kaikille tulevaa yleiskorotusta.

1.8.2020

Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 1,3 prosentin yleiskorotuksella.

1.7.2021 

Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 2,0 prosentin yleiskorotuksella.

Palkkasopimuksen määräyksiä täsmennetään erityistekijälisän osalta. Työehtosopimuksessa myös yhdistetään palkkasopimus ja sen soveltamisohje luettavuuden ja soveltamisen helpottamiseksi.

3 Kiky-tunnit poistuvat

Kilpailukykysopimuksen mukainen työajan pidennys eli palkattomat kiky-tunnit poistuu 31. elokuuta 2020 alkaen.  Säännöllinen työaika lyhenee tuolloin keskimäärin 30 minuuttia viikossa.

Lisäksi työaikamääräyksiin tulee lähinnä työaikalain muutoksista johtuvia täsmennyksiä.

Työehtosopimuksen mukaista hälytyskorvausta korotetaan runsaalla 10 prosentilla 18 euroon.

4 Vuosilomamääräyksiin iso uudistus

Vuosilomamääräyksiin tulee iso rakenteellinen uudistus.

  • Vuosilomien kertymisessä siirrytään 1. huhtikuuta 2022 alkaen vuosilomalain mukaisesta arkipäivälaskennasta (6 päivää/vko) lomapäivälaskentaan (5 päivää/vko).
  • Niin sanotusta lauantaipäivien laskennasta luovutaan ja vuosiloma merkitään vain työpäiville (enintään 5 päivää/vko).  Uusi järjestelmä sopii tämän päivän työelämään, jossa työtä tehdään pääsääntöisesti viitenä päivänä viikossa.
  • Lomapäiviä ovat maanantain ja perjantain väliset päivät lukuun ottamatta arkipyhiä. Kertyneiden vuosilomapäivien määrä saadaan jatkossa suoraan taulukosta täysien lomanmääräytymiskuukausien mukaisesti. Vastaava järjestelmä on ollut julkisella sektorilla käytössä useita vuosia. Uusi järjestelmä otetaan käyttöön siirtymäajan jälkeen, 1. huhtikuuta 2022 alkaen kertyvien vuosilomien osalta.
  • Lomarahaa on jatkossa mahdollista vaihtaa vapaaksi, jos työnantaja ja luottamusmies sopivat asiasta lomanmääräytymisvuosittain. Sen jälkeen yksittäinen työntekijä voi sopia työnantajan kanssa lomarahan vaihtamisesta vapaaksi.

5 Perhevapaamääräyksiin täsmennys

Työehtosopimukseen tulee täsmennyksenä  kirjaus, jonka mukaan hoitovapaalta suoraan uudelle äitiyslomalle jäävä saa äitiysvapaan ajalta normaalisti
työehtosopimuksen mukaisesti äitiysvapaan palkan 72 arkipäivän ajalta.

6 Henkilöstön edustajien asema ja korvaukset paranevat

Henkilöstön edustajien eli luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkioita korotetaan noin 5-10 prosentilla sekä lisätään näistä tehtävistä johtuvaa työstävapautusaikaa.

Työsuojeluvaltuutettuja koskevat sopimusmääräykset kirjataan lisäksi erilliseen liitteeseen.

Lisätietoja:

Kalle Honkanen, sopimusasiantuntija, 050 406 9313