Siirry sisältöön

Tällainen on työkeskusten uusi työehtosopimus – Sähäkkä yhden vuoden sopimuskausi

Uusi työehtosopimus tuo työkeskuksiin yleisen linjan mukaiset palkankorotukset ja poistaa palkattomat kiky-tunnit.

Työkeskuksien työehtosopimusneuvotteluissa saavutettiin neuvottelutulos 17. kesäkuuta 2020. Molemmat neuvotteluosapuolet hyväksyivät tuloksen ennen juhannusta.

Sopimuskauden pituus on totuttua lyhyempi 12 kuukautta. Uuden työehtosopimuksen johdosta työkeskuksista poistuvat kilpailukykysopimukseen kuuluvat palkattomat työajanpidennykset eli kiky-tunnit. Palkankorotukset noudattavat neuvottelukierroksella vakiintunutta yleistä linjaa.

Työkeskukset ovat vajaatyökykyisten tai kuntouttavaa tai terapiatyötä tarjoavia yksityisiä toimintakeskuksia. Työntekijöitä työehtosopimuksessa edustaa JHL ja työnantajaa Palvelutyönantajat Palta.

Esittelemme alla työkeskusten ja sosiaaliseksi yritykseksi muuttuneiden työkeskusten uuden työehtosopimuksen tärkeimmät kohdat. Voit tutustua työehtosopimukseen tarkemmin tästä:

Työkeskusten työehtosopimus 2020-2021 neuvottelutulos (pdf, 388 kt)

1 Sopimuskausi

Työehtosopimus on voimassa 31.1.2020–31.1.2021. Työehtosopimus jatkuu tämän jälkeen vuoden kerrallaan, jollei sopimusta viimeistään kahta kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä ole kummaltakaan puolelta irtisanottu.

2 Palkankorotukset

1.6.2020

Palkkojen korotetaan takautuvasti tai lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta 1,3 % yleiskorotuksella.

Taulukkopalkkoja korotetaan yleiskorotuksen määrällä.

Henkilöstön edustajien eli luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen korvauksia korotetaan 1,3 %. Korvaus pyöristetään seuraavaan täyteen euroon.

3 Kiky poistuu

Kilpailukykysopimuksen mukainen työajan pidennys poistuu 1. kesäkuuta 2020.

4 Muita muutoksia

Työnantaja voi osoittaa työntekijälle säännöllisen vuosittaisen työajan lisäksi koulutusta tai kehittämistilaisuuksia enintään 12 tuntia kalenterivuodessa. Koulutuksen tai kehittämistilaisuuden ajalta maksetaan peruspalkan mukainen korvaus.

Työnantaja voi lisäksi osoittaa työntekijälle kalenterivuoden aikana säännöllistä työaikaa enintään 8 tuntia.

Neuvottelutuloksessa on sovittu myös työryhmästä, jossa osapuolet arvioivat 16. marraskuuta 2020 mennessä työehtosopimuksen soveltamisalakirjauksen päivittämistarpeita sekä palkkausjärjestelmän mukaisten palkkaryhmien tarkoituksenmukaisuutta.

Lisätiedot:

Mari Keturi, neuvottelujohtaja, 050 461 9315