Siirry sisältöön

Sote ry:n julistamat ylityö- ja vuoronvaihtokiellot sairaanhoitopiireissä eivät koske JHL:n jäseniä

Sote on julistanut ylityö- ja vuoronvaihtokieltoja useissa eri sairaanhoitopiireissä. Nämä kiellot eivät koske JHL:n jäseniä. JHL ry korostaa, että kuntaomisteisissa yrityksissä ja yhteisöissä on jo voimassa oleva, myös sosiaali- ja terveysalaa sekä varhaiskasvatusta koskeva työehtosopimus eli Avaintes, jonka sopimuskausi päättyy 28.2.2022.

Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry (Tehy, Super ja Erto) on laajentanut tiistaina 16. kesäkuuta jäseniään koskevaa ylityö- ja vuoronvaihtokieltoa.

Kielto koskee Tehyn ja Superin työsuhteisia jäseniä Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Varsinais-Suomen ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiireissä sekä Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelut kuntayhtymän terveyspalveluissa. Kielto päättyy tiistaina 30. kesäkuuta kello 23.59.

Edellä mainitut ylityö- ja vuoronvaihtokiellot ovat tukitoimia, joiden tavoitteena on saada Avaintyönantajat Avainta käynnistämään Sote ry:n kanssa neuvottelut sote-alan ja varhaiskasvatuksen omasta työehtosopimuksesta. Tätä sopimusta sovellettaisiin kuntaomisteisissa yrityksissä ja yhteisöissä.

JHL korostaa, että kuntaomisteisissa yrityksissä ja yhteisöissä on jo voimassa oleva, myös sosiaali- ja terveysalaa sekä varhaiskasvatusta koskeva työehtosopimus eli Avaintes, jonka sopimuskausi päättyy 28. helmikuuta 2022.

Avainatesin sopijaosapuolia ovat JHL:n lisäksi Jyty, Juko, OAJ, KTN sekä työnantajaa edustava Avainta.

Sote ry on sopijaosapuolena Avaintesin kanssa samansisältöisessä TSNTES:ssa, jota sovelletaan pelkästään Soten omiin jäseniin sosiaalialalla ja kolmessa sairas- ja kuntoutuskodissa. TSNTES on tällä hetkellä sopimuksettomassa tilassa eivätkä sen neuvottelut ole edistyneet. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellossa ei ole kyse TSNTES:n solmimisesta, vaan Soten tavoitteena on laajentaa neuvotteluoikeuksiaan aikaisemmasta myös Avaintesin puolelle.

Lisätietoja:

Riitta Rautiainen, sopimusasiantuntija, 0400 602736