Siirry sisältöön

Tässä on uusi kirkon työehtosopimus – palkkoja korotetaan yleisen linjan mukaisesti, kiky-tunnit poistuvat

Kirkon alan työehtosopimus on voimassa helmikuun 2022 loppuun. Palkkoja korotetaan yleisen linjan mukaisesti.

JHL:n edustajisto hyväksyi Kirkon alan työehtosopimuksen (KirVESTES) neuvottelutuloksen keskiviikkona 10.6.2020. Myös muut työntekijöiden ja työnantajan edustajat ovat hyväksyneet saavutetun tuloksen.

Uusi sopimus on voimassa 23 kuukautta 1.4.2020–28.2.2022. Se tuo sopimuksen piiriin kuuluville yleisen linjan mukaiset palkankorotukset. Lisäksi kilpailukykysopimuksessa sovituista kiky-tunneista luovutaan vuoden 2021 alusta lähtien.

Kirkon alan sopimuksesta neuvottelevat työtekijöitä edustavat Kirkon alan unioni, Kirkon alat sekä JUKO. Työnantajaa edustaa Kirkon työmarkkinalaitos.

Esittelemme alla sopimuksen tärkeimmät kohdat. Voit myös tarkastella sopimuksesta tehtyjä esittelykalvoja alta.

KirVESTES2020 neuvottelutuloksen esittely

1 Sopimuskausi

Sopimus on voimassa 1.4.2020–28.2.2022

2 Palkankorotukset

Sopimuskaudelle on sovittuna kaksi yleiskorotusta. Yleisen palkkausjärjestelmän mukaiset peruspalkat korottuvat 1,5 prosenttia 1.8.2020 ja 1,9 prosenttia 1.5.2021. Korotukset eivät kohdistu kokemus- tai suorituslisiin.

Tuntipalkkaisten osalta palkat nousevat 1,4 prosenttia 1.8.2020 ja 1,6 prosenttia 1.5.2021. Lisäksi erilaiset lisät korottuvat sopimuskauden aikana yhteensä 3,0 prosenttia.

3 Kiky-tunnit poistuvat

Kilpailukykysopimuksen mukaiset työajanpidennykset poistuvat. 1.1.2021 alkaen palataan noudattamaan sitä säännöllistä työaikaa, joka oli voimassa ennen kilpailukykysopimusta.

4 Yleistyöaikakokeilusta pysyvä

Kirkon alalla voimassa ollut yleistyöaikakokeilu päättyy ja sen määräykset tulevat uudessa työehtosopimuksessa pysyviksi.

5 Pääluottamusmies- ja työsuojeluvaltuutettujen korvaus

Pääluottamusmieskorvaus ja työsuojeluvaltuutettujen palkkiot nousevat 3,0 prosenttia 1.8.2020.

6 Työryhmät

Sopimuskaudella työskentelevät seuraavat sopijaosapuolten yhteiset työryhmät:

1) Palkkausryhmä. Sen tehtävänä on selvittää ja arvioida tehtäväkohtaisen ja henkilökohtaisen palkanosan toimivuutta ja kehittämistarpeita yleisessä palkkausjärjestelmässä. Lisäksi työryhmän tehtävänä on laatia ohjeet palkkojen yhteensovittamiseen seurakuntien rakennemuutostilanteissa.

2) Työelämäryhmä. Sen tehtävänä on tukea ja vauhdittaa seurakuntatyöpaikkojen tuottavuutta ja työhyvinvointia edistäviä toimia sekä vahvistaa työn murroksessa yhteistoimintaan ja luottamukseen perustuvaa työkulttuuria. Työryhmä hyödyntää työssään kansallisen työn ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelman tavoitteita ja toteutusta.

3) Työaikaryhmä. Sen tehtävänä on seurata työaikalain soveltamista seurakunnissa.

Lisäksi pääryhmä selvittää mahdollisuuksia vakinaistaa seuraavat kokeilut: seurakuntien ylimmän johdon palkkausjärjestelmä sekä moduulityöaika.

Lisätietoja:
Keijo Hiltunen, sopimusasiantuntija, 050 438 8105