Siirry sisältöön

Tällainen on Finavian uusi, poikkeusoloissa neuvoteltu työehtosopimus – Yhtenä parannuksena ylimääräinen tankkauslisä

Koronakriisin keskellä neuvoteltu työehtosopimus tuo Finavian henkilöstölle yleisen linjan mukaiset palkankorotukset. Kiky-tunnit poistuvat lentokentiltä välittömästi.

Kaikkien neuvotteluosapuolten hallinnot ovat nyt hyväksyneet Finavian uuden, yrityskohtaisen eli tarkentavan talokohtaisen työehtosopimuksen. Uusi sopimuskausi on 25 kuukauden mittainen.

Neuvottelutulos Finavian työehtosopimukseen syntyi torstaina 14. toukokuuta. Finavia on lentoasemia ylläpitävä valtionyhtiö.

Neuvottelut olivat erittäin vaikeat.

Neuvottelut alkoivat talvella, ja maaliskuusta lähtien osapuolet neuvottelivat työehdoista kriisiin verrattavissa poikkeusolosuhteissa. Koronavirusepidemian yhteiskunnalliset vaikutukset ovat olleet erityisen kohtalokkaat ilmailualalla, sillä matkustajaliikenne on käytännössä seisahtunut.

– Neuvottelut olivat erittäin vaikeat ja sisälsivät paljon muuttuvia tekijöitä, kuvailee sopimusasiantuntija Jussi Päiviö.

Finavia ehti olla sopimuksettomassa tilassa 1. helmikuuta 2020 alkaen. Tänä aikana alalla noudatettiin edellistä työehtosopimusta.

Tankkauslisä on merkittävä parannus

Haasteista huolimatta Finavian henkilöstö sai työehtosopimuksissa vakiintunutta yleistä linjaa mukailevat palkankorotukset. Lisäksi kilpailukykysopimukseen liittyvät palkattomat kiky-tunnit jäävät historiaan.

Merkittävä kohennus on myös täysin uusi niin kutsuttu tankkauslisä. Se saatiin neuvoteltua lentoasemille, joissa tankataan yli kaksi miljoonaa litraa vuodessa.

Kohtuullinen koronasopimus

Jussi Päiviö luonnehtii Finavian uutta työehtosopimusta koronasopimukseksi, joka on kohtalainen erittäin haastavassa tilanteessa. Pitkien vuosilomien kohdalla työntekijäpuoli joutui taipumaan kompromissiin.

– Tilanne oli hyvin vaikea. Työantaja ilmoitti neuvottelujen alettua 9. tammikuuta, että sen ja Finavian hallituksen tekemän linjauksen mukaan pitkistä, 38 päivän vuosilomista on päästävä sopimukseen, Päiviö kertoo.

– Työantajalla olisi ollut muita mahdollisuuksia vuosilomien poistoon sopimuksettomassa tilassa, jolloin myös palkat ja muut edut olisivat heikentyneet huomattavasti. Koska meillä ei ollut mahdollisuutta työtaisteluun, pyrimme neuvottelemaan jonkinlaisen siirtosopimuksen.

He, joilla on jo 15 vuotta täynnä palvelusta tai tulevat saavuttamaan sen viiden vuoden päästä, saavat pitää 38 päivää vuosilomaa. Lisäksi henkilöt joilla on yli viisi mutta alle kymmenen vuotta palvelusta, tulevat saamaan kompensaation myydyistä vuosilomista, kun 15 vuotta palvelusta on kertynyt.

Tulee aika, jolloin lentoliikenne elpyy.

– Nämä jäävät tulevien vuosien työehtosopimusneuvottelujen pohjalle. Meillä on aikaa useampi vuosi korjata tilanne, jotta myös vähemmän aikaa talossa olleet saisivat pitkät lomat tai ainakin kompensaation.

Päiviö muistuttaa, että koronakriisi ei ole ikuinen ja lentokenttien henkilöstön työehdoista päästään vielä neuvottelemaan suotuisammissa oloissa. Esimerkiksi pitkien lomien suhteen ei siis ole syytä vielä luovuttaa.

– Tulee aika, jolloin lentoliikenne elpyy.

Finavian yrityskohtaisessa sopimuksessa sopijaosapuolina työntekijöitä edustavat Julkisen ja hyvinvointialojen liitto JHL, Ammattiliitto Pro sekä Ylemmät toimihenkilöt YTN. Työnantajaa edustaa Finavia / Palvelualojen työnantajat Palta.

Pääset tarkastelemaan uutta Finavian työehtosopimusta ja neuvottelutulosta kokonaisuudessaan pdf-tiedostona alla.

Finavia työehtosopimus 2020-2022 esittely (pdf, 284 kt)

Finavia työehtosopimus 2020-2022 neuvottelutulos (pdf, 421 kt)

1 Sopimuskausi

Finavian uuden työehtosopimuksen kesto on 25 kuukautta, 1.2.2020−28.2.2022.

2 Palkankorotukset

1.6.2020

Palkkoja korotetaan 1,3 prosentilla. Korotus on yleiskorotus.

Työehtosopimuksen euromääräisiä lisiä korotetaan 3,3 prosenttia.

Palkkataulukoissa korotukset ovat 1.6.2020 lukien 1,0 prosenttia

1.5.2021

Palkkoja korotetaan 1,0 prosentin yleiskorotuksella ja 1,0 prosentin yrityskohtaisella erällä.

Yrityskohtaisen erän käyttö- ja jakoperusteista neuvotellaan pääluottamusmiehen kanssa 1.4.2021 mennessä. Mikäli yrityserän kohdentamisesta ei päästä sopimukseen, työnantaja jakaa erän.

Palkkataulukoissa korotukset ovat 1.5.2021 lukien 1,4 prosenttia.

Verkostolentoasemille tankkauspalkkio

Verkostolentoasemalla, jossa tankkausten määrä nousee kahteen miljoonaan litraan vuodessa, maksetaan tankkaustyöstä palkkio, joka on 1,5 prosenttia lentoaseman saamasta tankkaustuotosta.

Palkkio jaetaan kyseisen vuoden aikana vakituisesti tankkaustehtäviä tehneiden kesken.

3 Kiky-tunnit poistuvat 

Vastikkeettomat kiky-tunnit poistuvat 1. kesäkuuta 2020 lähtien.

Tammikuun 2021 alusta alkaen työnantaja voi tarjota työntekijöille työnantajan tarpeiden mukaista ja työntekijän osaamista kehittävää koulutusta 12 tuntia vuodessa. Tämä aika on säännöllistä työaikaa, joka voidaan teettää työehtosopimuksessa sovitun säännöllisen vuosittaisen työajan lisäksi.

Koulutuksen tai kehittämistilaisuuden ajalta maksetaan säännöllisen työajan palkkaa vastaava korvaus.

Tammikuun 1. päivästä 2021 alkaen työnantaja voi osoittaa työntekijälle palkallista työajan lisäystä enintään 8 tuntia kalenterivuoden aikana. Työtä voidaan osoittaa joko työvuoron alkuun tai loppuun enintään 2 tuntia kerrallaan tai kokonaiselle päivälle. Työaikaa ei voida osoittaa arkipyhäpäiville, arkipyhäviikon lauantaille tai sunnuntaille.

Lisätyltä säännölliseltä työajalta maksetaan peruspalkka mahdollisine vuoro- ja olosuhdelisineen.

4 Muutoksia pitkiin lomiin

Finavian työehtosopimuksesta on poistettu niin sanottu pitkien lomien C-taulukko, joka on koskenut loman määräytymistä yli 15 vuoden palvelusajan mukaan (lomaa kertynyt 38 päivää).

  • Henkilöt, joilla 15 vuoden palvelusaika on täyttynyt ja jotka ovat ansainneet 38 päivää pitkän loman 25.5.2020 mennessä, saavat yli 30 päivää ylittävät lomapäivät palkallisina lisälomapäivinä (8 päivää).
  • Henkilöt, joilla 38 päivän lomaan oikeuttava palvelusaika tulee täyteen viimeistään 31.5.2025, lisätään palkallisten lisälomapäivien saajien piiriin.
  • Henkilöille, joiden 15 vuoden palvelusaika täyttyy aikaisintaan 1.6.2025, maksetaan laskentahetken palkan mukaan määräytyvä henkilökohtainen euromääräinen lisä, joka on 3,2 prosenttia peruskuukausipalkasta. Vuoro- ja jakotyöläisillä euromääräinen lisä on 3,57 prosenttia peruspalkasta. Lisän suuruus on kiinteä ja sitä korotetaan kulloinkin voimassa olevan Finavian työehtosopimuksen yleiskorotuksen verran.
  • Henkilöt, joilla 15 vuoden palvelusaika tulee täyteen aikaisintaan 1.6.2030, eivät ole tämän ratkaisun piirissä.

Lisätiedot:

Jussi Päiviö, sopimusasiantuntija, 040 578 5916