Siirry sisältöön

KIILA-kuntoutusta JHL:läisille vuonna 2020

Alle 67-vuotiaat JHL:läiset henkilöstön edustajat voivat hakea Kelan tarjoamaan maksuttomaan KIILA-kuntoutukseeen. Hakijoiden on oltava joko vakituisessa tai määräaikaisissa, toistuvissa työsuhteissa olevia liiton jäseniä.

JHL on hakenut neljä kuntoutusryhmää vuodelle 2020:

Kelan järjestämän KIILA-kuntoutuksen kohderyhmää ovat työssä olevat alle 67-vuotiaat JHL:läiset henkilöstön edustajat.

JHL:n henkilöstö edustajien kuntoutukseen Ouluun voivat hakea JHL:läiset:

 • luottamusmiehet
 • työsuojeluvaltuutetut
 • varaluottamusmiehet
 • varatyösuojeluvaltuutetut
 • työsuojeluasiamiehet sekä
 • JHL-yhdistysten puheenjohtajat
 • JHL-yhdistysten sihteerit.

Muihin kolmeen ryhmään voivat hakea kyseisen ammattialan JHL:läiset jäsenet. Näissä ryhmissä ei edellytetä luottamustehtävää.

Hakijoiden on oltava joko vakituisessa työsuhteessa tai työskenneltävä määräaikaisissa, toistuvissa työsuhteissa.

Keitä kuntoutukseen valitaan

Kuntoutukseen valitaan henkilöitä, joilla asianmukaisesti todettu sairaus, vika tai vamma on aiheuttanut tai sen arvioidaan aiheuttavan lähivuosina työkyvyn ja ansiomahdollisuuksien olennaista heikentymistä.

Työkyvyn olennaista heikentymistä arvioidaan kokonaisvaltaisesti, jolloin sairaus on osa kokonaisuutta.

Lisäksi edellytetään, että työpaikalla tai työterveyshuollossa on riittävästi selvitetty kuntoutustarvetta ja mahdollisuuksia, eivätkä työpaikan ja työterveyshuollon toimenpiteet ole riittäviä.

Osasairauspäiväraha tai osaeläke/osakuntoutustuki ei ole este hakemiseen.

Kuntoutustarvetta arvioitaessa otetaan huomioon henkilön:

 • fyysisen ja psyykkisen kuormittuneisuuden aiheuttamat muutokset terveydentilassa
 • ammatissa ja työssä suoriutumisessa ilmenevät vaikeudet
 • terveysongelmiin liittyvät työssä pahenevat oireet
 • runsas terveyspalveluiden käyttö ja työstä poissaolot
 • työtehtäviä tai – järjestelyjä koskevat muutokset
 • vähäiset mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhön
 • muut kokonaistilanteeseen vaikuttavat tekijät.

Mitä KIILA-kuntoutus on

KIILA -kuntoutus:

 • on ammatillista työkykyä tukevaa kuntoutusta
 • Kelan maksamaa, osallistujalle maksutonta
 • kestoltaan 18 vrk noin vuoden aikana
 • edellyttää töistä poissaoloa 15–16 vrk:n ajan

Kuntoutuksen aikana tehdään yhteistyötä työnantajan sekä työterveyden kanssa. Kuntoutus käsittää neljä yksilöllistä käyntikertaa, jotka toteutetaan pääosin etänä. Kuntoutuksen ryhmäkoko 8 henkilöä.

Miten kuntoutukseen haetaan

Kuntoutukseen haetaan Kelan nettisivujen kautta: https://www.kela.fi/kiila-kuntoutus

 • Täytetään esimiehen kanssa Kela KU 200 ammatillinen selvityslomake sekä Kela KU 101 ammatillisen kuntoutuksen hakemus.
 • Toimitetaan Kelaan myös lääkärin B-lausunto, kuntoutujan nykytila, kuntoutuksen tarkoitus ja tavoite.

Hakupaperit palautetaan Kelaan, jossa paikallistoimistossa tehdään päätös.

Kustannukset

Kuntoutus on mukaan hyväksytylle henkilölle maksutonta. Mikäli työnantaja ei maksa kuntoutuspäiviltä palkkaa, niihin voi hakea Kelan kuntoutusrahaa. Kela maksaa myös korvausta matkakuluista (https://www.kela.fi/matkat).

Uutista muokattu 2.3. klo 9.16. Uutiseen lisätty linkki Espoon ja Turun ohjelmiin.