Siirry sisältöön

Teknisen alan tulevaisuus kuntasektorilla

Sopimusratkaisu 28.5.2020 sisältää teknisen alan kokonaistarkastelun kunta-alalla. Tämä ei tarkoita nykyisten palvelussuhteen ehtojen heikkenemistä. Samoilla ehdoilla jatketaan eteenpäin. Yksittäiselle työntekijälle ei tapahdu mitään etujen menetystä tässä tilanteessa. Myös luottamusmiehet jatkavat tehtävissään merkittävänä osana liiton edunvalvontaketjua.

Miksi uudistamistyöhön ryhdytään

Tuntipalkkaisen työehtosopimuksen piirissä on enimmillään ollut 35 000 työntekijää ja nyt heitä on vain 6700. Kehitys johtaa lopulta tämän työehtosopimuksen loppumiseen itsenäisenä työehtosopimuksena. Kehitykseen on johtanut kuntien yhtiöittämiset ja uusien työntekijöiden palkkaaminen TS ja KVTES sopimusten piiriin, joiden työt tehtiin aikaisemmin TTES:n soveltamisalalla.

Kuntatyönantaja ei ole puuttunut henkilöiden työtehtävien valumiseen TTES:stä muihin sopimuksiin. Kuntatyönantajan kanta on, että kunnat voivat itse päättää, mitä työehtosopimusta soveltavat. Tämä kehitys on siinä pisteessä, että tehokkaita oikeudellisia keinoja kehityksen pysäyttämiseksi ei ole.

Tekninen sopimus on järjestöjen käsityksen mukaan työehtosopimus, josta Kuntatyönantaja on halunnut itsepintaisesti eroon. Tämä on johtanut työehtosopimuksen valvontaongelmiin. Tämä näkyy yksittäisissä tapauksissa jäsenien esiin nostamien epäkohtien kohtuuttoman pitkänä käsittelyaikana. Myös osassa kuntia työehtosopimuksen määräysten noudattaminen, esimerkiksi palkkauksen kehittäminen, on jäänyt tekemättä.

Näiden kahden työehtosopimuksen soveltamisalalla tulee jatkossa olemaan merkittävästi kuntien työntekijöitä ja virkamiehiä. Näiden työntekijöiden ja virkamiesten palvelussuhteen ehdot määräytyvät TTES ja TS ja työehtosopimusten mukaan. Jatkossa näiden kahden työehtosopimusten määräykset eivät häviä mihinkään. Tämä on myös mahdollista toteuttaa samassa työehtosopimuksessa.

Työryhmässä JHL:n tavoite on säilyttää ja kehittää TTES:n ja TS:n sisältämiä palvelussuhteen ehtoja.

Sopimuskokonaisuus, jossa teknisen alan työehtosopimukset ovat saman kirjan kansissa, on huomattavasti merkittävämpi verrattuna tilanteeseen, jossa molemmat jatkavat itsenäisinä sopimuksina. Sopimusten yhdistämien voi tapahtua vain neuvottelujen kautta. Tässä neuvottelussa JHL:llä on vahvempi asema kuin neuvoteltaessa kahta eri työehtosopimusta. Näin pystymme turvaamaan ja kehittämään jäsentemme palvelussuhteen ehtoja nyt ja tulevaisuudessa.

Tiedote luottamusmiehille
Uuden kunta-alan pääsopimuksen esittely

Lisätiedot:
sopimusasiantuntija Hannu Moilanen, hannu.moilanen@jhl.fi, puh. 040 310 1255
sopimusasiantuntija Karita Alanko, karita.alanko@jhl.fi, puh. 050 302 5246
sopimusasiantuntija Marja Lehtonen, marja.lehtonen@jhl.fi, puh. 046 920 9192