Siirry sisältöön

Tällainen on kunnallinen tunti-tes – Kiky-tunnit poistuvat

JHL:n edustajisto hyväksyi kunta-alan virka- ja työehtosopimuksen KVTES:n neuvottelutuloksen 28.5.2020. Samassa yhteydessä edustajisto hyväksyi myös kunnallisen tuntipalkkaisten työehtosopimuksen.

JHL:n edustajisto hyväksyi uuden KVTES:n 28.5. etäyhteyksin pidetyssä kokouksessaan. Hyväksynnän sai myös kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus (TTES).

Samassa kokouksessa edustajisto hyväksyi myös kunta-alan pääsopimuksen, kunnallisen teknisen henkilöstön työehtosopimuksen (TS) sekä perhepäivähoitajien liitteen.

Alla esittelemme kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen  tärkeimpiä kohtia.

Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus TTES -esittely

Sopimuskausi

Työehtosopimus (TTES) on voimassa 1.4.2020 – 28.2.2022 (23 kuukautta).

Palkankorotukset

Yleiskorotus 1.8.2020 lukien 1,22 prosenttia, kuitenkin vähintään 12 senttiä/tunti.

Yleiskorotus 1.4.2021 lukien 1,0 prosenttia.

Paikallinen järjestelyerä 1.3.2021 on 0,8 prosenttia TTES:n palkkasummasta.

Perustuntipalkkoja ja urakkapalkkoja korotetaan 1.8.2020 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuksella, jonka suuruus on 12 senttiä tunnilta, kuitenkin vähintään 1,22 prosenttia.

Henkilökohtaista lisää korotetaan 1 prosentilla, kuitenkin vähintään 1 senttiä.

Työkokemuslisiä ja työolosuhdelisiä ei koroteta.

Perustuntipalkkoja ja urakkapalkkoja korotetaan 1.4.2021 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuksella, jonka suuruus on 12 senttiä tunnilta, kuitenkin vähintään 1,0  prosenttia.

Pääluottamusmiehen henkilökohtaista lisää korotetaan 1.8.2020 lukien.

Työsuojeluvaltuutetun korvausta korotetaan 1.8.2020 lukien.

Paikallinen järjestelyerä

1.4.2021 lukien jaettava paikallinen järjestelyerä on 0,8 prosentti TTES:n palkkasummasta.

Paikallista järjestelyerää kohdennettaessa ensisijaisia tavoitteita ovat paikallisten palkkausjärjestelmien edelleen kehittäminen, paikallisten palkkausepäkohtien korjaaminen sekä tuloksellisuutta edistävien toimintojen ja tehtävien uudelleenjärjestelyjen tukeminen mahdollisimman tasapuolisesti eri palkkaryhmissä.

Paikallinen järjestelyerä käytetään perustuntipalkkojen, henkilökohtaisten lisien tai urakkapalkkojen korotuksiin.

Paikallisen työnantajan edustajat ja pääsopijajärjestön edustajat neuvottelevat järjestelyerän käyttämisestä. Mikäli erän jakamisesta päästä yksimielisyyteen, työnantaja päättää paikallisen järjestelyerän käytöstä tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin, henkilökohtaisiin lisiin tai vastaaviin korotuksiin.

Kiky-tunnit poistuvat elokuussa

Kilpailukykysopimuksen perusteella sovittu säännöllisen työajan pidennys päivätyössä ja kaksivuorotyössä sekä arkipyhäkorvauksen määrä päättyvät 30.8.2020. Uuden työehtosopimuksen mukaisia säännöllisiä työaikoja noudatetaan 31.8.2020 alkaen tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien.

Lomarahan voi sopia vapaaksi

31.8.2020 lähtien työntekijät voivat vaihtaa lomarahansa tai osan siitä vapaaksi sopimalla asiasta suoraan työnantajan kanssa. Suullinen sopimus ei riitä, vaan sopimus on tehtävä joko kirjallisesti tai sähköisesti.

Ennen sopimuksen tekemistä työnantajan on selvitettävä työntekijälle lomarahan vaihtamista koskevat ehdot.

Lomarahavapaapäiviltä maksetaan palkkaa ja ne lasketaan työssäolon veroiseksi ajaksi. Lomarahavapaapäivät siis kerryttävät vuosilomaa.

Lisätiedot:

Karita Alanko, sopimusasiantuntija, 050 302 5246