Siirry sisältöön

Tällainen on kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus – Kiky-tunnit historiaan

JHL:n edustajisto hyväksyi torstaina 25. toukokuuta kunta-alan virka- ja työehtosopimuksen KVTES:n. Hyväksymisen myötä myös kunnallisen teknisten virka- ja työehtosopimus hyväksyttiin uusin palkankorotusluvuin.

JHL:n edustajisto hyväksyi uuden KVTES:n 28.5. kokouksessaan. Samalla se hyväksyi myös kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) uudet palkankorotusluvut.

Samassa kokouksessa edustajisto hyväksyi myös kunta-alan pääsopimuksen, sekä kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) ja perhepäivähoitajien liitteen.

TS:n sopijaosapuolia ovat Kuntatyönantajat KT, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO , Julkisen alan unioni JAU (JHL muodostaa JAU:n yhdessä Jytyn kanssa) ja Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote.

Alla esittelemme TS:n  tärkeimpiä kohtia.*

Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus TS 2020–2022 neuvottelutulos esittely (pdf, 362 kt)

Sopimuskausi

Sopimuskauden kesto 1.4.2020 – 28.2.2022 (23 kuukautta).

Palkankorotukset

Yleiskorotus 1.8.2020 lukien. Yleiskorotuksessa noudatetaan niin sanottua sekalinjaa. Korotuksen suuruus on 26 euroa, kuitenkin vähintään 1,22 prosenttia.

Henkilökohtaista lisää ja erillislisää korotetaan 1,22 prosentilla.

Yleiskorotus 1.4.2021 lukien. Korotuksen suuruus on 1 prosentti.

Henkilökohtaista lisää ja erillislisää korotetaan yhdellä prosentilla.

Palkkaryhmät (tämä taulukko menee uusiksi)

Palkka-
ryhmä
1.4.2019 1.8.2020 1.4.2021
I 1 716,28 € 1 742,28 € 1 759,70 €
II 1 896,55 € 1 922,55 € 1 941,78 €
III 3 123,18 € 3 161,28 € 3 192,89 €

Vähimmäispalkka on (nämä luvut menevät uusiksi)

  • 1.8.2020 lukien 1 637,53 euroa ja
  • 1.4.2021 lukien 1 653,91 euroa.

Paikallinen järjestelyerä

1.4.2021 maksettava paikallinen järjestelyerä on 0,80 prosenttia kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen palkkasummasta. Järjestelyerästä 0,3 prosenttiyksikköä kohdistetaan henkilökohtaiseen palkanosaan.

Paikallisen työnantajan edustajat ja TS-sopijajärjestöjen edustajat neuvottelevat paikallisen järjestelyerän käyttämisestä.

Neuvotteluissa on tarkoitus antaa henkilöstölle tosiasiallinen vaikutusmahdollisuus ja pyrkiä mahdollisuuksien mukaan yksimielisyyteen kuulemalla tasavertaisesti neuvotteluosapuolia. Jollei asiasta päästä yksimielisyyteen, työnantaja päättää paikallisen järjestelyerän käytöstä tehtäväkohtaisten palkkoja.

Kiky-tunnit historiaan elokuussa

Kilpailukykysopimuksen perusteella sovitut säännöllisen työajan pidennykset päättyvät 30.8.2020. Uuden TS:n mukaisia työaikoja noudatetaan 31.8.2020 lukien tai lähinnä kyseistä ajankohtaa alkavan työaikajakson alusta lukien.

Työryhmät

TS-sopijaosapuolet noudattavat sopimuskauden aikana jatkuvan neuvottelumenettelyn periaatteita osapuolten esille ottamissa virka- ja työehtosopimusasioissa.

TS-sopijaosapuolten välinen TS-työryhmä edistää paikallisten palkkausjärjestelmien toimivuutta.

Lisäksi sopimuskaudella toimivat

  • Palo- ja pelastustoimen työaikajärjestelmää kartoittava työryhmä
  • TS-20:n palkkauslukua selvittävä työryhmä.

Lisätiedot:

Hannu Moilanen, sopimusasiantuntija, 040 3101 255
Marja Lehtonen, sopimusasiantuntija, 046 920 9192

*Uutista muokattu 2.6.2020 klo 9.10. Esittelykalvojen kieliasua muokattu.