Siirry sisältöön

Kunta-alan pääsopimuksen rakenne uudistuu

Kunta-alan neuvotteluosapuolet ovat kuluneen talven ja kevään aikana neuvotelleet kunnallisen yleisen työ- ja virkaehtosopimuksen eli KVTESin lisäksi kunta-alan pääsopimuksesta ja sen rakenteesta. Osapuolet pääsivät lopulta sopuun virka- ja työehtosopimusratkaisun yhteydessä myös pääsopimuksesta.

Kunta-alan pääsopimuksella sovitaan virka- ja työehtosopimuksista, niiden neuvottelu- ja sopijaosapuolista. Lisäksi sillä sovitaan myös neuvottelumenettelystä ja siitä, miten soveltamiseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan.

Kunnallinen pääsopimus -neuvottelutuloksen esitettely

Sote-sopimus tulee

Kunta-alan yleisen virka- ja työehtosopimuksen KVTESin liitteistä 3 ja 4 sekä eräistä muista ammattiryhmistä muodostetaan erillinen virka- ja työehtosopimus, niin sanottu sote-sopimus. Liitteet 3 ja 4 koskevat terveydenhuollon, sosiaalihuollon, sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluhenkilöstöä sekä lääkehuollon henkilöstöä.

Uuden virka- ja työehtosopimuksen rakenteesta ja aikataulusta ovat päälinjat nyt olemassa.

Sote-sopimus tulee muodostumaan liitteistä ja valmistelu aloitetaan välittömästi. Uuden sopimuksen työehdoista on pyrkimys neuvotella 31.8.2021 mennessä.

Henkilöstöön sovelletaan kuitenkin KVTES:n ehtoja edelleen lähtökohtaisesti 31.12.2022 asti. Tämän jälkeen tulevat käyttöön sote-sopimuksen ainakin työaikoihin ja palkkaukseen liittyvät omat työehdot.

Mikäli maakuntauudistus toteutuu, siirtyy sote-henkilöstön lisäksi myös palo- ja pelastustoimen henkilöstö maakuntiin.  Heidän sijoittumisensa joko sote-sopimukseen tai maakunnan yleiseen sopimukseen ratkaistaan myöhemmin.  Samassa vaiheessa sovitaan myös sairaalateknisen henkilöstön sijoittumisesta maakuntien sopimuksiin.

Varhaiskasvatuksen opettajat siirtyvät opettajien sopimukseen

Nykyisin KVTESin liitteessä 5 olevat varhaiskasvatuksen opettajat ja eräät muut nimikkeet siirretään opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTESin piiriin 1.9.2021 alkaen.

Kyseiseen henkilöstöön noudatetaan kuitenkin KVTES:n työehtoja 31.12.2022 asti.

Muutoksen yhteydessä muodostetaan varhaiskasvatuksen VAKA-yhteistyöryhmä, joka koordinoi työehtoja OVTES:n ja KVTES:n varhaiskasvatuksen eri ammattiryhmien kesken.

JHL on sopinut Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO:n kanssa menettelytavoista, joilla JHL:n varhaiskasvatuksen opettajajäsenten keskeiset edunvalvontapalvelut voidaan turvata myös OVTES-sopimuksen piirissä.

Teknisen alan sopimusrakenteen uudistamiseen työryhmä

Teknisen henkilöstön sopimuksen ja tuntipalkkaisen henkilöstön sopimuksen sekä KVTES:n soveltamisen päällekkäisyyksiä selvitetään. Tarvittaessa rajoihin tehdään tarkennuksia sekä siirtoja.

Työryhmässä neuvotellaan myös teknisen alan sopimusten yhdistämisen tai poistamisen mallista. Tahtotilana on kirjattu, että 1.3.2022 kunta-alalla on kolmen työehtosopimuksen sijasta vain yksi teknisen alan sopimuskokonaisuus.

Lisäksi maakuntauudistuksen toteutuessa on myöhemmin tarpeen sopia muista työehtosopimusrakenteen yksityiskohdista.

Lisätiedot:
neuvottelujohtaja Kristian Karrasch, 040 728 9046