Siirry sisältöön

Valmiuslain työvelvoite poistuu ja palvelussuhteen ehtoihin voi tehdä poikkeuksia vain sosiaalitoimessa ja terveydenhuollossa – muutokset tulevat voimaan 14. toukokuuta

Valmiuslain työvelvoite poistuu kokonaan ja palvelussuhteen ehtojen poikkeuksien soveltamisaloihin tulee muutoksia 14, toukokuuta alkaen. Poikkeukset ovat voimassa 30. kesäkuuta saakka.

Valtioneuvoston antaman uuden asetuksen mukaan valmiuslain 95 § toista momenttia terveydenhuollon henkilökunnan työvelvoitteesta ei enää sovelleta torstaista 14. toukokuuta lähtien.

Myöskään valmiuslain pykäliä 96−103 ei enää sovelleta. Pykälät koskevat työvelvollisen ilmoittautumisvelvollisuutta, työmääräyksiä, työmääräyksen antamisen rajoituksia, työvelvollisuussuhteen ehtoja ja työvelvollisuusrekisteriä.

Palvelussuhteen ehdoista ei enää poiketa hätäkeskuksissa, pelastus- ja poliisitoimessa

Valmiuslain pykälän 93 suomia mahdollisuuksia poiketa vuosiloma-, työaika- ja työsopimuslain määräyksistä ei enää sovelleta hätäkeskuksiin eikä pelastus- ja poliisitoimeen 14. toukokuuta alkaen.

Tämä merkitsee muun muassa sitä, että pelastustoimessa, hätäkeskustoiminnassa sekä poliisitoimessa työskentelevä henkilöstön lomia ei ilman suostumusta voida siirtää tai keskeyttää eikä teettää ylityötä.

Poikkeusmahdollisuudet säilyvät terveydenhuollossa ja sosiaalitoimessa

Valmiuslain mukaiset poikkeukset säilyvät terveydenhuollossa ja sosiaalitoimessa. Ne ovat voimassa 30.6.2020 saakka. Vain terveydenhuollossa ja sosiaalitoimessa työnantaja voi

  • poiketa vuosiloman ilmoittamista koskevista säännöksistä tai määräyksistä, HUOM! Vuosiloman antamisajankohtaa koskeva poikkeusmahdollisuus on poistunut 14.5.2020. Mikäli antamisajankohtaa on aikaisemmin tämän kohdan nojalla siirretty, pitämättömiksi jääneet lomat on annettava työntekijälle niin pian kuin mahdollista.*
  • siirtää jo ilmoitetun vuosiloman ajankohtaa
  • keskeyttää jo aloitetun vuosiloman
  • teettää työntekijällä ylityötä ilman tämän suostumusta
  • poiketa vuorokausilepoa ja viikkolepoa koskevista säännöksistä
  • poiketa työaikalain 18 §:n enimmäistyöaikaa koskevista säännöksistä.

Poikkeukset sallitaan sillä edellytyksellä, että se on välttämätöntä toiminnan turvaamiseksi, toimenpiteet ovat tarpeen koronavirusepidemian vuoksi ja että niillä ei vaaranneta työturvallisuutta eikä työntekijän terveyttä.

Katso myös JHL:n sivu ”Koronaviruksen leviämisen vaikutukset työhön

*Korjaus uutiseen 15.5. klo 13.
Sana antamisajankohta poistettu ja lisätty lauseet ”Vuosiloman antamisajankohtaa koskeva poikkeusmahdollisuus on poistunut 14.5.2020. Mikäli antamisajankohtaa on aikaisemmin tämän kohdan nojalla siirretty, pitämättömiksi jääneet lomat on annettava työntekijälle niin pian kuin mahdollista.”