Siirry sisältöön

Kirkon alan neuvotteluissa ei edistystä – suurin erimielisyys kiky-tuntien poistamisesta

Uutta työehtosopimusta kirkon alalle ei ole vielä hetkeen näkyvissä. Suurimpana esteenä on erimielisyys kiky-tuntien poistamisesta. Lisäksi osapuolet odottavat työneuvoston lausuntoa työaikalain soveltamisesta hengellisessä työssä ennen sopimuksen syntyä.

Kirkon alan työehtosopimuksesta on tällä viikolla neuvoteltu kahteen otteeseen. Eilen keskiviikkona osapuolet tapasivat pääryhmässä ja tänään kokoonnuttiin valtakunnansovittelijan johdolla.

– Emme edistyneet eilen sopijaosapuolten välisissä neuvotteluissa. Edistymisen suurimpana esteenä on erimielisyys kompensaatiosta työajan pidennyksen eli kikytuntien poistamisesta, sopimusasiantuntija Keijo Hiltunen kertoo.

Työajan pidennys solmittiin vuonna 2016 keskusjärjestöjen sopimuksella ja silloin se tehtiin kustannuksitta. Tällä kierroksella jo solmitut työehtosopimukset sisältävät monenlaisia vastineita työajan palauttamiseksi normaaliksi.

Työaikalain soveltaminen hengelliseen työhön työneuvostossa – sopimus vasta lausunnon jälkeen

Työaikalaki uudistui tämän vuoden alussa. Uuteen työaikalakiin sisältyy poikkeuksia, joilla on haluttu rajata tehtäviä työaikalain ulkopuolelle. Kirkon alalla tämä koskettaa erityisesti hengellisen työn tekemistä. Uskonnolliset toimitukset ja niiden suorittaminen kuuluvat työaikalain poikkeuksiin samoin kuin työn itsenäisyys, jonka perusteella virkamies tai työntekijä voi olla työaikalain säännösten ulkopuolella.

– Työn itsenäisyyteen sisältyy työaika-autonomian käsite. Työaika-autonomian määrä riippuu siitä, kuinka paljon työnantaja työnjohto-oikeuteen liittyvänä määrittää virkamiehen tai työntekijän työaikaa. Mikäli työnantaja määrää pääosan työn tekemiseen kuluvasta työajasta, ei työaika-autonomiaa ole, vaan työntekijän tulisi kuulua työaikalain piiriin, Hiltunen muistuttaa.

Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n jäsenistöstä uuden työaikalain vaikutukset kohdistuvat diakonin sekä nuorisotyön ja varhaiskasvatuksen ohjaajien viroissa toimiviin. Aikaisemmin näiden ammattien työaikaa säädeltiin tarkemmin kirkon työaika-asetuksella, joka kumoutui työaikalain uudistuessa 1. tammikuuta 2020.

Kysymys uuden työaikalain soveltamisesta kirkon hengellisessä työssä on tällä hetkellä työneuvoston käsittelyssä. Työnantajaosapuolta edustava Kirkon työmarkkinalaitos edellyttää työneuvoston lausuntoa ennen kirkon työehtosopimuksen solmimista.

Hiltusen mukaan työneuvostolta odotetaan asiasta lausuntoa toukokuun kuluessa. Tavoitteena on saada uusi työehtosopimus aikaiseksi kesäkuun alkuun mennessä. Mikäli työneuvoston lausunnon antaminen lykkääntyy, pitkittyvät neuvottelutkin.

Työehtosopimusneuvotteluihin valmistauduttaessa sekä JHL että Kirkon alan unioni asettivat useita sopimustavoitteita. Näitä olivat muun muassa työajan palauttaminen normaaliksi, muuta julkista sektoria huonomman palkkakehityksen korjaaminen ja ostovoimaa parantavat palkankorotukset sekä kirkon työehtosopimuksen eli KirVESTES:in sisältöön liittyvät tekstimuutokset, kuten palkkausohjelma ja palkkakartoitus. Tekstimuutokset ovat muutoksia työehtosopimuksen kohtiin, jotka eivät suoraan liity rahaan, vaan esimerkiksi työn laatuun ja työssä jaksamiseen.

– Tavoitteet ovat edelleen voimassa. Työhyvinvointia parantavaa työelämän kehittämistä on jatkettava tulevalla sopimuskaudella. Sopimuskaudella on edistettävä työurien jatkamisen tukemista ja ikääntyneiden työntekijöiden osalta työaikavaihtoehtojen kehittämistä sekä luotava toimenpiteitä, joilla voidaan parantaa osatyökykyisten työskentelymahdollisuuksia, Keijo Hiltunen korostaa.

Pääsopijajärjestöjen ja Kirkon työmarkkinalaitoksen välisiä neuvotteluita jatketaan 13. toukokuuta.

Lisätietoja:

Keijo Hiltunen, sopimusasiantuntija, 050 438 8105