Siirry sisältöön

Työtapaturmat koettelevat sote-alaa yhä pahemmin, mutta niiden torjuminen on mahdollista – Tule mukaan tekemään työpaikastasi turvallisempi

Koronakriisi on tehnyt työturvallisuuden puutteiden ehkäisystä entistä ajankohtaisempaa. JHL on mukana sote-alan työturvallisuutta edistävässä hankkeessa. Ilmoittaudu työpajaan nyt!

Milloin viimeksi työpaikallasi sattui tapaturma? Mitä siitä opittiin?

Todennäköisesti ei tarpeeksi: toistuvat tapaturmat ovat raadollista todellisuutta sote-työpaikoilla. Samalla kun työturvallisuus paranee monella muulla alalla vuodesta toiseen, työtapaturmien määrä on 20 vuodessa jopa nelinkertaistunut yksityisellä sosiaali- ja terveysalalla.

Luvut puhuvat puolestaan: Sosiaali- ja terveysalan ammateissa työskenteleville sattuu vuosittain noin 12 000–13 000 työpaikka- ja 4 000–5 000 työmatkatapaturmaa.

Sote-ammattilaisille sattuu työpaikalla jopa 13 000 tapaturmaa vuodessa.

– Tyypillisimpiä sote-alojen tapaturmiin johtaneita syitä – niin työpaikoilla kuin työmatkoilla – ovat erilaiset kaatumiset, liukastumiset, kompastumiset, hyppäämiset ja putoamiset, kertoo Tapaturmavakuutuskeskuksen tietokanta-analyytikko Janne Sysi-Aho, joka on tutkinut vuoden 2017 tapaturmatilastoja.

– Noin 37 prosenttia työtapaturmista sattui, kun henkilö kaatui, liukastui tai kompastui.

Nämä työtapaturmat ovat myös kalliita. Kaatumistapaturmat aiheuttivat sote- alan ammattilaisille yhteensä 94 000 työkyvyttömyyspäivää. Se on noin 58 prosenttia koko ammattiryhmän työtapaturmien aiheuttamista työkyvyttömyyspäivistä.

Uusi hanke antaa työkalut turvallisempaan huomiseen

Ratkaisun avaimia sote-alojen hälyttävään turvallisuustilanteeseen tarjoaa hanke, jossa sinäkin pääset tekemään turvallisempaa sekä työpaikastasi että koko sote-alan huomisesta – työskentelet sitten johtavassa asemassa tai työntekijänä.

JHL on mukana hankkeessa, jota luotsaavat Työturvallisuuskeskuksen kuntaryhmä ja palveluryhmä. Hanke käynnistyi viime vuoden lopulla, ja nyt koronakriisi on tuonut siihen aivan uuden ulottuvuuden. Koronavirusepidemia on nostanut työturvallisuuden aiempaa keskeisemmäksi kysymykseksi työpaikoilla. Sote-työntekijät kannattelevat pandemian kourissa painivaa maailmaa, ja heidän turvallisuutensa on entistä korostuneemmin meidän kaikkien turvallisuutta.

Kaatumistapaturmat aiheuttavat sote-ammattilaisille 94 000 työkyvyttömyyspäivää vuodessa.

Hankkeen tavoite on yksinkertainen: kääntää sote-alojen tapaturmakehitys laskusuuntaan.

– Tapaturmia ja läheltä piti -tilanteita sote-alalla on täysin mahdollista vähentää, toteaa JHL:n työelämäasiantuntija Anne Ranta.

Tavoitteen saavuttamiseen ei ole yhtä yksittäistä ratkaisua, vaan siihen tarvitaan kaikkien työpaikalla toimivien työpanosta. Rannan mukaan kysymys ei yleensä ole voimavarojen tai taidon puutteesta, vaan siitä, että työpaikan turvallisuuskulttuurissa on paljon kehittämisen varaa.

– Työpaikoilta löytyy jo nyt osaamista tapaturmien ennaltaehkäisemiseksi. Sattuneista tilanteista ei kuitenkaan oteta opiksi tarpeeksi hyvin. Toimintatapoja pitää siis kehittää, ja siihen hanke tähtää.

Jokainen vaikuttaa työturvallisuuteen

Jos sote-työpaikan työturvallisuus on kunnossa, työpaikka tutkii jokaisen sattuneen tapaturman ja läheltä piti -tilanteen. Siten vaaratilanteesta tai vahingosta voidaan ottaa opiksi ja välttää samaan miinaan astuminen uudestaan.

Työpaikoilla työturvallisuuteen vaikuttaa jokainen organisaatiossa toimiva ihminen. Siksi hanke on kohdistettu sote-työpaikkojen kaikkiin portaisiin: johtaja- ja päällikkötason henkilöille, työsuojeluhenkilöstölle ja työntekijöille.

Noin 37 % työtapaturmista sattuu, kun henkilö kaatuu, liukastuu tai kompastuu.

Tavoitteena on tarjota työpaikoille kouriintuntuvia turvallisuustyökaluja.

– Hankkeen aikana teemme vaikuttamistyötä työpaikkojen turvallisuuskulttuurin vahvistamiseksi esimerkiksi hanketyöpajoissa. Lisäksi kokoamme työelämäesimerkkejä, ideoita ja käytäntöjä, joita sote-alan työpaikat voivat jatkossa hyödyntää laaja-alaisesti, työelämäasiantuntija Anne Ranta kuvailee.

Tule työpajaan ja kerro työpaikastasi!

Tule siis mukaan! Työturvallisuuskeskus järjestää 10. kesäkuuta kello 13–14.30 Sote-alojen työturvallisuuspajan, johon sinut on kutsuttu. Teemana on työsuojelun yhteistoiminta ja tapaturmien ennaltaehkäisy pandemiatilanteessa.

Tapahtuma järjestetään virtuaalisesti, ja osallistuminen on maksutonta. Osallistujamäärä on rajattu, joten ilmoittaudu heti tästä linkistä.

Työtapaturmien määrä on 20 vuodessa jopa nelinkertaistunut.

Lisäksi voit myös vaikuttaa sote-alojen työturvallisuuden parantumiseen kertomalla hankeryhmälle työturvallisuusteoista työpaikallasi. Mielellään myös kuulemme, kuinka työturvallisuutta pitäisi mielestäsi kehittää sote-alalla. Turvallisuusteot ja kehittämisideat voit lähettää osoitteeseen anne.ranta@jhl.fi.

Somessa löydät meidät tunnisteilla #TapaturmatonSote ja #TurvallisestiSoteTyössä !

Tapaturmatonta työpäivää!

Sote-alojen virtuaalinen työturvallisuuspaja 10.6.2020 kello 13–14.30. Teemana on työsuojelun yhteistoiminta ja tapaturmien ennaltaehkäisy pandemiatilanteessa. Tapahtuma on maksuton, mutta paikkoja on rajatusti. Ilmoittaudu mukaan Työturvallisuuskeskuksen verkkosivuilla.