Siirry sisältöön

Tällainen on Metsähallituksen uusi työehtosopimus – kiky poistuu, uutuutena lisäkorvaus sijaisuudesta oman työn ohella

Uutta on myös lisäys vapaamuotoisesta työajasta. Sopimuskausi on voimassa helmikuun loppuun 2022.

Sekä työntekijä- että työnantajapuoli ovat nyt hyväksyneet Metsähallituksen uuden työehtosopimuksen. Osapuolet pääsivät työehdoista sopuun 27. maaliskuuta.

Työntekijöitä ja toimihenkilöitä sopimusneuvotteluissa edustivat JHL ja Ammattiliitto Pro. Työnantajaa edustivat Metsähallitus ja Palvelutyönantajat Palta.

Esittelemme alla uuden sopimuksen tärkeimmät kohdat. Kokonaisuudessaan pääset tarkastelemaan esittelyä Metsähallituksen työehtosopimuksesta pdf-tiedostona alta:

Metsähallituksen työehtosopimus 2020-2022 - hyväksytyn neuvottelutuloksen esittely (pdf, 303 kt)

1 Sopimuskausi

Työehtosopimus on voimassa 1.2.2020–28.2.2022.

2 Näin palkat nousevat

Yleiskorotukset ja yrityskohtaiset erät

1.6.2020: 1,3 prosenttia

• Palkkoja korotetaan 1,0 % yleiskorotuksella.
• Palkkoja korotetaan 0,3 % yrityskohtaisella erällä.
• Yrityskohtainen erä jaetaan kaikille tasaisesti.

1.5.2021: 2 prosenttia

• Palkkoja korotetaan 1,3 % yleiskorotuksella.
• Palkkoja korotetaan 0,7 % yrityskohtaisella erällä.

Palkkataulukot ja euromääräiset lisät

• Taulukoita korotetaan 1.6.2020 lukien 1,0 % ja 1.5.2021 lukien 1,4 %.
• Työehtosopimuksen euromääräisiä lisiä korotetaan 1.6.2020 lukien 3,3 %.
• Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkioita korotetaan 1.6.2020 3,3%.

Uusi lisäys: korvaus tehtävän hoitamisesta oman toimen ohella

Jos työntekijä hoitaa tilapäisesti oman toimensa ohella toisen työntekijän tehtäviä yli kaksi viikkoa, hänelle maksetaan toimen vaativuuden ja henkilökohtaisen työmäärän lisääntymisen perusteella erillisenä korvauksena 15–30 % hänen henkilökohtaisesta kokonaispalkastaan.

3 Kiky poistuu

Kilpailukykysopimuksen eli kikyn tuomat palkattomat lisätunnit poistuvat työehtosopimuksesta kokonaan. Sen sijaan työnantajalla on jatkossa oikeus poiketa työaikamääräyksistä määräämällä alaiselle:

• 12 tuntia osaamisen kehittämistä ja
• 8 tuntia lisätyötä

Osaamisen kehittämisestä ja lisätyöstä maksetaan säännöllisen työajan palkkaa vastaava korvaus.

4 Työaikamääräyksiä

Säännöllinen työaika on:

  1. Toimistotyössä 7 tuntia 30 minuuttia vuorokaudessa ja 37 tuntia 30 minuuttia
    viikossa,
  2. viikkotyössä 6 tuntia 15 minuuttia – 8 tuntia vuorokaudessa ja 38 tuntia 15 minuuttia viikossa sekä
  3. jaksotyössä 114 tuntia 45 minuuttia kolmen viikon pituisena ajanjaksona tai 76 tuntia 30 minuuttia kahden viikon pituisena ajanjaksona.

Uusi lisäys: vapaamuotoinen työaika

Vapaamuotoisen työajan pituus voi päivittäin ja viikoittain vaihdella. Ohjeellisena
viikkotyöaikana pidetään 38 tuntia 15 minuuttia viikossa. Työaikaa koskevaa
kirjanpitoa ei pidetä. Työpäivän aikana työntekijä voi hoitaa myös omia asioitaan.

Voit seurata JHL:n neuvotteluiden etenemistä koko kierroksen ajan sivulta jhl.fi/talkootonohi

Lisätiedot:

Sari Jokinen, sopimusasiantuntija, 050 461 9316