Siirry sisältöön

Lisää liksaa sekä työntekijöille että toimihenkilöille: Tällaiset ovat Meritaidon uudet työehtosopimukset

Meritaidon toimialaa ovat vesiväylien hoito, kanavien käyttö ja kunnossapito, merenmittaus, öljyntorjunta, vesirakentaminen ja rakennuttaminen, vesiväylien suunnittelu sekä viittojen ja poijujen valmistus.

Sekä työntekijöiden että työnantajan edustajat ovat nyt hyväksyneet Meritaito Oy:n kaksi työehtosopimusta. Meritaidon toimialaa ovat vesiväylien hoito, kanavien käyttö ja kunnossapito, merenmittaus, öljyntorjunta, vesirakentaminen ja rakennuttaminen, vesiväylien suunnittelu sekä viittojen ja poijujen valmistus.

Toinen sopimus koskee toimihenkilöitä ja toinen työntekijöitä. Neuvotteluosapuolet pääsivät ratkaisuun keskiviikkona 8. huhtikuuta.

Meritaidon työntekijöiden työehtosopimusta sovelletaan yrityksessä työ- ja oppisopimussuhteessa oleviin kanava-, kunnossapito-, rakennus-, vesistönmittaus-, talous- ja siivoustyöntekijöihin, kone- ja sähköalan työntekijöihin sekä sukeltajiin ja merkinantajiin.

Toimihenkilöiden työehtosopimusta sovelletaan yrityksen palveluksessa oleviin toimihenkilöihin, sulkumestareihin ja kanavanhoitajiin.

Työehtosopimusten sopijaosapuolina ovat JHL:n lisäksi Ammattiliitto Pro ja Ylemmät toimihenkilöt KTN sekä työnantajapuolella Palvelualojen työnantajat Palta.

Työehtosopimuksissa noudatetaan Paltan erityisalojen työehtosopimusta, joka syntyi 5. maaliskuuta.

Esittelemme alla uusien sopimusten tärkeimmät kohdat. Tarkemmin pääset tarkastelemaan esittelyjä Meritaidon työehtosopimuksista pdf-tiedostoina alta:

Meritaito työntekijöiden tes 2020-2022 - hyväksytyn neuvottelutuloksen esittely (pdf, 293 kt)

Meritaito toimihenkilöiden tes 2020-2022 - hyväksytyn neuvottelutuloksen esittely (pdf, 293 kt)

1 Sopimuskausi

Työehtosopimukset ovat voimassa 1.2.2020–28.2.2022.

2 Palkankorotukset

Työntekijät

1.5.2020:

Palkkataulukoita korotetaan 1,4 %.

1.6.2020:

 • Palkkoja korotetaan 1,0 % yleiskorotuksella.
 • Palkkoja korotetaan 0,3 % yrityskohtaisella erällä.
 • Palkkataulukoita korotetaan 1,0 %. Euromääräisiä lisiä korotetaan 3,3 %.
 • Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkioita korotetaan 3,3 %.

1.5.2021:

 • Palkkoja korotetaan 1,3 % yleiskorotuksella.
 • Palkkoja korotetaan 0,7 % yrityskohtaisella erällä.

Toimihenkilöt

1.5.2020:

Palkkataulukoita korotetaan 1,4 %.

1.6.2020:

 • Palkkoja korotetaan 1,0 % yleiskorotuksella.
 • Palkkoja korotetaan 0,3 % yrityskohtaisella erällä.
 • Euromääräisiä lisiä korotetaan 3,3 %.
 • Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkioita korotetaan 3,3 %.

1.5.2021:

 • Palkkoja korotetaan 1,3 % yleiskorotuksella.
 • Palkkoja korotetaan 0,7 % yrityskohtaisella erällä.

3 Kiky poistuu

Työntekijät

Vastikkeettomat, normaalin työajan lisänä tehdyt kiky-tunnit poistuvat kokonaan. Työnantaja saa jatkossa määrätä normaalityöajan lisäksi:

 • 10 tuntia osaamisen kehittämistä ja
 • 10 tuntia lisätyötä.

Lisätyöstä ja osaamisen kehittämisestä maksetaan peruspalkka mahdollisine lisineen.

Toimihenkilöt

Myös toimihenkilöiltä kiky-tunnit poistuvat kokonaan. Työnantaja saa jatkossa määrätä normaalityöajan lisäksi:

 • 10 tuntia osaamisen kehittämistä ja
 • 10 tuntia lisätyötä.

Lisätyöstä ja osaamisen kehittämisestä maksetaan peruspalkka mahdollisine lisineen.

4 Työryhmät

Työryhmät kehittävät työehtosopimusta sopimuskauden aikana.

Työntekijät

Osapuolet perustavat työryhmän, jonka tarkoituksena on tarkastella Meritaidon
työehtosopimusten lukumäärää ja työehtosopimusrakennetta. Työryhmän tavoitteena on löytää ratkaisuja, jotka mahdollistavat paremmin työntekijöiden ristiinkäytön ja riittävän jouston.

Lisäksi osapuolet perustavat työryhmän, jonka tarkoituksena on tarkastella nykyistä Meritaidon henkilökohtaisen palkanosan rakennetta. Työryhmän tavoitteena on löytää ratkaisuja, jotka mahdollistavat enemmän joustoa ja väliportaita henkilökohtaisen palkanosan muodostumiseen.

Toimihenkilöt

Osapuolet perustuvat työryhmän, jonka tarkoituksena on tarkastella Meritaidon
työehtosopimusten lukumäärää ja työehtosopimusrakennetta. Työryhmän tavoitteena on löytää ratkaisuja, jotka mahdollistavat paremmin työntekijöiden ristiinkäytön ja riittävän jouston.

Lisäksi osapuolet perustuvat työryhmän, jonka tarkoituksena on selvittää mahdollisuus kokeilla Saimaan kanavalla työvuorojärjestelmää, jossa työvuorot ovat 12 tunnin
pituisia. Ennen mahdollista kokeilua varmistetaan, että osapuolilla on yhteinen näkemys
vuorotyön järjestelyistä ja työehtojen määräytymisestä kokeilun ajalta.

Lisätiedot:

Sari Jokinen, sopimusasiantuntija, 050 461 9316

Voit seurata JHL:n neuvotteluiden etenemistä koko kierroksen ajan sivulta jhl.fi/talkootonohi