Siirry sisältöön

Hovioikeus muutti käräjäoikeuden tuomioita määräaikaisuusasiassa – työhönvalmentajien työsuhde katsottiin pysyväksi

Turun hovioikeuden mukaan Nokian kaupungilla ei ollut lainmukaista perustetta solmia määräaikaista työsuhdetta kuntouttavassa työtoiminnassa työskennelleiden työhönvalmentajien kanssa.  Se muutti/kumosi Pirkanmaan käräjäoikeuden tuomiota tapauksessa, jossa asianomistajina oli yksi JHL:läinen ja kaksi talentialaista työhönvalmentajaa.

Kullekin asianomistajalle tuomittiin työsuhteen perusteettomasta päättämisestä  tuhansien eurojen korvaukset.

Nokian kaupunki otti syksyllä 2014 kuntouttavan työtoiminnan yksilö- ja ryhmävalmennuksen omaksi työkseen. Kaupunki palkkasi tehtävään kahdeksan työhönvalmentajaa. Heidät palkattiin määräaikaisiin työsuhteisiin, vaikka kyseessä oli kunnan lakisääteisen tehtävän hoitamisesta. Määräaikaisuuden perusteeksi ilmoitettiin työn projektiluonteisuus.  Tehtävät vakinaistettiin alkuvuodesta 2017, mutta vain osa tehtäviä määräaikaisesti hoitaneista valittiin vakinaisiin työsuhteisiin. Valitsematta jääneet nostivat asiassa kanteen käräjäoikeudessa sillä perusteella, ettei työnantaja olisi saanut käyttää määräaikaisia työsopimuksia. JHL:n oikeudellinen yksikkö toimi työntekijöiden edustajana asiassa.

Työnantajan mukaan määräaikaisille työsuhteille oli perusteltu syy. Tehtävä työ oli sen mielestä projektiluonteista eikä työvoiman tarve ollut siten pysyvää.

Hovioikeuden mukaan työsuhteiden katsottiin olevan alusta asti toistaiseksi voimassa olevia ja kaupunki velvoitettiin maksamaan kantajille irtisanomisajan palkka ja korvausta työsuhteen perusteettomasta päättämisestä sekä korvaamaan oikeudenkäyntikulut käräjä- ja hovioikeudessa. Asianosaisille tuomitut korvaukset vaihtelevat noin 6 675 eurosta 15 253 euroon.

Hovioikeus totesi päätöksessään, että työn projektiluonteisuus voi olla perusteltu syy solmia määräaikainen työsopimus. Nokian työhönvalmentajien  säännönmukaisiin työtehtäviin ei kuitenkaan kuulunut projektille tyypillisiä piirteitä, kuten raportointi. Työtehtävät pysyivät muuttumattomina eikä työnantaja ilmoittanut tarkkaa ajankohtaa tai edes arviota siitä, koska työhönvalmentajien tehtäviin liittyvä projekti päättyisi.

Työnantaja perusteli määräaikaisuuksia myös mahdollisella kuntouttavan työtoiminnan ulkoistamisella. Tämä ulkoistamisvaihtoehdon olemassaolo ei ole kuitenkaan hovioikeuden mukaan syy määräaikaisten työsopimusten solmimiselle. Näillä perusteilla hovioikeus arvioi, ettei työnantajan esittämällä kehittämisprojektilla ollut selkeää yhteyttä työhönvalmentajien työtehtäviin.

Tuomio ei ole vielä lainvoimainen.