Siirry sisältöön

Meritaitoon kaksi neuvottelutulosta

Meritaito Oy:n toimihenkilöille ja työtekijöille saavutettiin neuvottelutulos keskiviikkona 8. huhtikuuta. Neuvottelutulos menee vielä neuvotteluosapuolten hallintojen käsittelyyn.

Meritaito Oy:n toimihenkilöt ja työntekijät saavuttivat keskiviikkoiltana 8. huhtikuuta neuvottelutuloksen uusista työehtosopimuksista. Tulosten sisällöstä tiedotetaan jäsenille myöhemmin. Neuvottelutulokset menevät vielä osapuolten hallintojen käsittelyyn.

Meritaito Oy:n työntekijöiden työehtosopimusta sovelletaan yrityksessä työ- ja oppisopimussuhteessa oleviin kanava-, kunnossapito-, rakennus-, vesistönmittaus-, talous- ja siivoustyöntekijöihin, kone- ja sähköalan työntekijöihin sekä sukeltajiin ja merkinantajiin.

Toimihenkilöiden työehtosopimusta sovelletaan yrityksen palveluksessa oleviin toimihenkilöihin, sulkumestareihin ja kanavanhoitajiin.

Työehtosopimusten sopijaosapuolina ovat JHL:n lisäksi Ammattiliitto Pro ja Ylemmät toimihenkilöt KTN sekä työnantajapuolella Palvelualojen työnantajat Palta.

Meritaito Oy:n toimialaa ovat vesiväylien hoito, kanavien käyttö ja kunnossapito, merenmittaus, öljyntorjunta, vesirakentaminen ja rakennuttaminen, vesiväylien suunnittelu sekä viittojen ja poijujen valmistus.