Siirry sisältöön

JHL liputtaa ympäristön puolesta – Green Office -sertifikaatti tähtäimessä  

JHL:n toimistot astuvat aimo harppauksen kohti vastuullista ympäristöajattelua tänä keväänä. JHL on tehnyt sopimuksen WWF:n Green Office -ympäristöjärjestelmän käyttöönotosta. Mistä on kyse?

Green Office on toimistoille tarkoitettu ympäristöpalvelu, jossa toimistot luovat itselleen konkreettisen ja tavoitteellisen ympäristöohjelman yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa.

Miten JHL:ssä edetään? Ensin selvitämme lähtötilanteen. Liiton keskustoimisto ja aluetoimistot käyvät läpi tämän hetkiset käytännöt ja listaavat asiat, joissa on mahdollista pienentää työpaikan ekologista jalanjälkeä.

Kun JHL:n ympäristöjärjestelmä on valmis ja hyväksi havaittu, saa liitto Green Office-sertifikaatin. Sertifikaatti on osoitus siitä, että toiminta vastaa asetettuja tavoitteita ja koko työyhteisö on sitoutunut määrätietoiseen ilmastotyöhön.

Liiton edustajisto valppaana

JHL:n edustajisto on ollut ilmastoasioissa aloitteellinen. Edustajisto sai viime vuonna vastatakseen useita aloitteita, jotka käsittelivät ilmastokysymyksiä. Esillä olivat muun muassa lentomatkustuksen päästöt ja niiden kompensointi, ehdotus aurinkopaneelien käyttöönotosta sekä vastuullisuusstrategian laatiminen.

Edustajisto on linjannut, että ilmastonmuutos ja sen torjunta ovat aiheita, joissa liiton on syytä olla aktiivinen. Liitto on tarttunut toimeen, ja organisaation sisäiset käytännöt ja toiminnot punnitaan. Sen jälkeen liitossa laaditaan oma ympäristösuunnitelma ja Green Office -ympäristöjärjestelmä otetaan käyttöön.

Viherpesuun ei ole varaa

Puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine korostaa, että Green Officen käyttöönotolla JHL osoittaa vastuullisuutensa niin liittona kuin työnantajana.

− Tiedostamme ympäristömme kantokyvyn rajallisuuden, ja siksi haluamme ottaa koko työyhteisön mukaan luomaan omista työnteon tavoistamme entistä kestävämpiä.

Niemi-Laineen mukaan yhteistyö Green Officen asiantuntijoiden kanssa varmistaa sen, että liiton tavoitteet ja toimenpiteet kestävät myös ulkoisen arvioinnin.

− Pelkkiin näennäisiin ympäristötoimenpiteisiin – viherpesuun – ei kenelläkään ole varaa, JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine painottaa.

JHL:n erityisasiantuntija ja liiton Green Office -vastaava Anna Malinen puolestaan toteaa että Green Office on hyödyllinen ja tärkeä harjoitus paitsi koko työyhteisölle, myös jokaiselle yksittäiselle työntekijälle.

− Green Officen malli istuu hyvin ammattiliiton arvoihin. Kaikki pääsevät osallistumaan, ja parhaassa tapauksessa yhdessä tavoitteisiin pyrkiminen lisää intoa päästä maaliin, Malinen sanoo.

Hän jatkaa, että ilmastoajattelun ja uusien rutiinien ottaminen osaksi omaa työntekoa on tärkeää JHL:n työntekijöille myös siinä mielessä, että liiton jäsenten työssä ja työpaikoilla samat muutokset ovat varmasti edessä.

− Siksikin on erinomaista, että pääsemme nyt omakohtaisesti harjoittelemaan työntekoa tulevien ilmastotavoitteidemme eteen, JHL:n erityisasiantuntija Anna Malinen sanoo.