Siirry sisältöön

Tällainen on urheilujärjestöjen uusi työehtosopimus: Täystyrmäys kikylle

Urheilujärjestöjen tuliterä työehtosopimus on voimassa 31. tammikuuta 2022 asti.

Urheilujärjestöjen työehtosopimus on hyväksytty neuvotteluosapuolten hallinnoissa. Osapuolet pääsivät sopimuksesta ratkaisuun tiistaina 10. maaliskuuta.

Työntekijöitä neuvotteluissa edusti JHL ja työnantajaa Palvelutyönantajat Palta.

Uusi työehtosopimus on voimassa 31. tammikuuta 2022 asti. Esittelemme alla uuden sopimuksen tärkeimmät kohdat. Kokonaisuudessaan pääset tarkastelemaan urheilujärjestöjen työehtosopimusta pdf-tiedostona alta:

Urheilujärjestöjen työehtosopimus 2022-2024 (pdf, 369 kt)

1 Sopimuskausi

Työehtosopimus on voimassa 10.3.2020–31.1.2022.

2 Näin palkat nousevat

Työehtosopimuksen mukaisia taulukkopalkkoja korotetaan seuraavasti:

1.5.2020 1,2 %

1.6.2021 yleiskorotuksen määrä 1,1 %

Henkilöstön edustajien – eli luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen – korvauksia korotetaan 1. toukokuuta 2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 3,2 % seuraavaan täyteen euroon pyöristäen.

Vuosi 2020

Palkkoja korotetaan 1. toukokuuta 2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 1,4 %. Korotuksesta 1,0 % kohdennetaan yleiskorotuksena ja 0,4 % järjestökohtaisena eränä.

Vuosi 2021

Palkkoja korotetaan 1. kesäkuuta 2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 1,8 %. Korotuksesta 1,1 % kohdennetaan yleiskorotuksena ja 0,7 % työnantajan päättämällä tavalla.

Paikallisen erän tarkoituksena on oikaista mahdollisia vinoumia, tukea oikeudenmukaista palkkarakennetta ja palkanmuodostuksen kannustavuutta sekä palkita työntekijöiden suoriutumista.

3 Kiky poistuu

Kilpailukykysopimuksen eli kikyn tuomat lisätunnit poistuvat työehtosopimuksesta kokonaan.

4 Muita muutoksia

Lisäksi työehtosopimuksen tekstiin tulee muutoksia, jotka liittyvät:

  • säännöllisen työajan tasoittumiseen
  • työaikalain aiheuttamiin muutoksiin
  • enimmäistyöajan jaksoon ja jakajaan
  • loppupalkan maksamiseen
  • omailmoitukseen työkyvyttömyydestä
  • työhyvinvointiin
  • työaikapankkiin
  • harjoittelijan palkkaan

Neuvotteluissa sovittiin myös kahdesta työryhmästä:

  • Urheiluseuroja koskeva työryhmä
  • Työehtosopimustekstien modernisointi

 Lisätiedot:

Simo Mäki, sopimusneuvottelija, 050 365 3712