Siirry sisältöön

Tällainen on Merimiespalvelutoimiston uusi 25 kuukauden työehtosopimus

Kiky-tunnit jäävät historiaan ja palkat nousevat yleisen linjan mukaisesti eli noin 3,3 prosenttia.

Merimiespalvelutoimisto Mepan uusi työehtosopimus tuo työntekijöille parannuksia. Kilpailukykysopimukseen liittyvät palkattomat kiky-tunnit jäävät historiaan ja palkat nousevat noin 3,3 prosenttia.

Merimiespalvelutoimiston työehtosopimuksesta saavutettiin neuvottelutulos 10. maaliskuuta. Työntekijöitä neuvotteluissa edusti JHL ja työnantajaa Merimiespalvelutoimisto.

JHL:n hallinto hyväksyi tuloksen 18. maaliskuuta ja Merimiespalvelutoimisto 31. maaliskuuta.

Sopimuksessa on luotu uusi palkkausjärjestelmä ja sopimuskauden aikana seurataan erikseen sen toimivuutta.

Merimiespalvelutoimistossa työskentelevien tehtäviin kuuluu esimerkiksi toimistotöitä, kurssien pitämistä sekä virike- ja urheilutoiminnan järjestämistä merimiehille.

1 Sopimuskausi

Sopimuskausi on 25 kuukauden pituinen eli uusi tes on voimassa 1. helmikuuta 2020 – 28. helmikuuta 2022.

2 Palkankorotukset

Palkankorotukset  seuraavat niin kutsuttua yleistä linjaa eli mukailevat sopimuskauden aikana vakiintunutta tasoa. Korotukset toteutetaan uuden palkkausjärjestelmän yhteydessä 1. maaliskuuta 2020 alkaen.

Palkat nousevat tehtävistä riippuen. Palkkausjärjestelmään sisältyy niin sanottu kelluva takuu. Tämä tarkoittaa, että vaikka työntekijän tehtäväkohtainen palkka tai henkilökohtaiset lisät nousisivat tai laskisivat, takuuosuus pysyy palkassa kiinteänä.

Lisäksi työntekijät voivat tilanteen mukaan tehdä etätöitä.

Muita uuteen työehtosopimukseen kirjattuja asioita ovat esimerkiksi seuraavat:

  • Luottamusmiesten palkkiota nostettu 5 %.
  • Parannuksia isyysloman palkallisuuteen
  • Työsuojeluvaltuutetun oikeudet ja velvollisuudet kirjattu tesiin, korvaukseksi määritelty 58,50 euroa.
  • Ammattiyhdistyskoulutusoikeus kirjattu sopimukseen.
  • Uudistettu työaikapankki ja liukumasopimus.
  • Jatkuvan kulun varmistamisessa voidaan työntekijä kutsua toihin myös lauantaina ja sunnuntaina viitenä viikkona vuodessa. Määräys tulee antaa poikkeustilanteissa viikon varoitusajalla. Tällöin maksetaan normaalin palkan lisäksi ylityökorvaukset ja lauantailisä 20 %. Jos työvuoro joudutaan jakamaan, maksetaan jaetun työvuoron välisiltä tunneilta 35 % korvaus.
  • Uudessa palkkausjärjestelmässä on irtisanomismahdollisuus, jos  jompikumpi osapuoli niin haluaa.

3 Kiky poistuu

Palkattomat kiky-tunnit poistuvat kokonaan.

Lisätiedot:

Hannu Mattila, sopimustoimitsija, JHL, 040 582 3631

Voit seurata JHL:n neuvotteluiden etenemistä koko kierroksen ajan sivulta jhl.fi/talkootonohi