Siirry sisältöön

Talkoot on ohi! Tällainen on valtion uusi, kikytön virka- ja työehtosopimus

Valtion sopimusneuvotteluissa päästiin maaliin kalkkiviivoilla. Kikylle jätetään nyt jäähyväiset ja palkat nousevat yleisen linjan mukaisesti.

Valtion virka- ja työehtosopimuksessa syntyi ratkaisu tiistaina 31. maaliskuuta. Neuvottelutulos valmistui ensimmäisenä JHL:n julkisten alojen sopimuksista. Uusi sopimus on voimassa 23 kuukautta.

Virkamiehiä ja työntekijöitä neuvotteluissa edustivat JHL, Ammattiliitto Pro ja Julkisalan koulutettujen etujärjestö Juko. Valtiotyönantajaa edusti Valtion työmarkkinalaitos.

Ratkaisu syntyi kalkkiviivoilla – samana päivänä kun edellinen sopimuskausi päättyi. Neuvottelut aloitettiin jo 15. tammikuuta.

Videolla sopimusneuvottelijat Erika Mattsson ja Jorma Viiala kertovat neuvottelutuloksen jälkeisistä tunnelmista:

Valtion neuvottelut saatiin eilen päätökseen ja tuloksesta tiedotetaan torstaina iltapäivällä. Neuvottelijat Jorma Viiala ja Erika Mattsson kertovat tunnelmista. Mukana myös neuvotteluassistentti Laku! ? #TalkootOnOhi

Julkaissut Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Keskiviikkona 1. huhtikuuta 2020

Sopimus mukailee yleistä linjaa

Neuvottelutulos noudattelee sekä kestoltaan että muilta osiltaan niin kutsuttua yleistä linjaa eli se mukailee muilla aloilla etenkin palkankorotuksiin vakiintunutta linjaa.

Varsinkin työaikakysymykset ja kilpailukykysopimukseen liittyvien palkattomien kiky-tuntien poistaminen aiheuttivat keskustelua. Yhteinen tahto ratkaisun saavuttamisesta yhteiskunnallisessa poikkeustilanteessa pysyi kuitenkin yllä ja lopulta osapuolet löysivät yhteisen sävelen.

Neuvottelutulos on pitkälle raharatkaisu.

Neuvottelutulos on pitkälle raharatkaisu. Myös työaikaan tehtiin joitakin muutoksia. Tekstimuutokset, joilla olisi parannettu työssä jaksamista ja työhyvinvointia sekä muita työn tekemiseen liittyviä seikkoja, jätettiin seuraavalle neuvottelukierrokselle.

JHL:n edustajisto käsittelee ensi viikolla neuvottelutuloksen. Liiton hallitus suosittelee neuvottelutuloksen hyväksymistä.

Alla esittelemme valtion virka- ja työehtosopimuksen tärkeimpiä kohtia. Voit tarkastella sopimusta kokonaisuudessaan pdf-tiedostona tästä:

Valtion neuvottelutulos 2020

1 Sopimuskausi

Sopimuskausi on voimassa 23 kuukautta, 1.4.2020–28.2.2022.

2 Palkankorotukset

Palkankorotukset noudattavat niin kutsuttua yleistä linjaa eli sopimusneuvotteluissa vakiintunutta tasoa. Niiden suuruus on yhteensä 3,07 prosenttia ja ne jakautuvat seuraavasti:

1.8.2020 1,1 % yleiskorotus

1.6.2021 0,97 % yleiskorotus, kuitenkin vähintään 20,37 euroa

1.5.2021 1,0 % virastoerä yleiskorotusperälaudalla. Tämä tarkoittaa, että kukin valtion virasto saa jaettavakseen erän, jonka jakamisesta työnantaja saa sopia virkamiesten ja työntekijöiden edustajien kanssa, mutta jos virasto ei saa sovittua erän jakamisesta, se jakautuu yleiskorotuksena kaikille.

3 Kiky poistuu

Kilpailukykysopimukseen liittyvät palkattomat kiky-lisätunnit poistuvat kokonaan 1. lokakuuta 2020 alkaen. Niiden tilalle tulee kaksi lisätyömallia, jotka astuvat voimaan 1. tammikuuta 2021.

Jaksotyössä on kaksi eri mallia, joista virasto voi valita käyttöön jommankumman:

1. Työnantaja voi siirtää työaikapankkiin korkeintaan 14 tuntia. Jos niitä ei voida antaa kalenterivuoden aikana, ne maksetaan rahana yksinkertaisena tuntipalkkana.

2. Työnantaja voi teettää korkeintaan 120 tuntia 15 minuuttia jaksotyötä enintään kolmen jakson ajan kalenterivuodessa. Tunneilta maksetaan yksinkertainen tuntipalkka.

 Virastotyössä ja viikkotyössä työnantaja voi teettää lisätyötä seuraavasti:

1. Virastotyössä työnantaja voi teettää enintään kolme viikkoa pidennettyä työaikaa kalenterivuodessa. Viikoittainen työaika on tällöin 42 tuntia 30 minuuttia, kaikkien työpäivien säännöllisen työajan pituuden ollessa 8 tuntia 30 minuuttia. Tunneilta maksetaan yksinkertainen tuntipalkka.

2. Viikkotyössä työnantaja voi teettää kalenterivuodessa lisätyötä enintään neljä viikkoa. Viikoittainen työaika on tällöin 42 tuntia 30 minuuttia, kaikkien työpäivien säännöllisen työajan pituuden ollessa 8 tuntia 30 minuuttia. Tunneilta maksetaan yksinkertainen tuntipalkka.

4 Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkiot

Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkioita korotetaan sopimuskauden kokonaiskorotusten määrällä 3,07 % alkaen 1.8.2020.

Lisätiedot:

Jorma Viiala, vastaava sopimusasiantuntija, 040 310 1215
Erika Mattsson, sopimusasiantuntija, 0400 461 411

Voit seurata JHL:n neuvotteluiden etenemistä koko kierroksen ajan sivulta jhl.fi/talkootonohi