Siirry sisältöön

Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelujen työehtosopimus hyväksytty

JHL:n hallitus hyväksyi torstaina 2. huhtikuuta Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut oy:n työehtosopimuksen. Kaksivuotisessa sopimuksessa palkankorotuksissa noudatetaan yleiseksi muodostunutta linjaa ja vastikkeettomat kikytynnit poistuvat.

Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut oy:n työehdoista syntyi neuvottelutulos 27. maaliskuuta. JHL:n hallitus hyväksyi neuvottelutuloksen keskiviikkona 2. huhtikuuta.

Tällainen on uusi työehtosopimus

Kaksivuotinen sopimuskausi

 Sopimuskauden pituus on 24 kuukautta, 1.4.2020 −31.3.2022

Palkankorotukset

Palkankorotusten kokonaismäärä noudattelee niin kutsuttua yleistä linjaa eli se mukailee muille aloille vakiintunutta 3,2 prosentin korotuksen kokonaissummaa.

Vuoden 2020 korotukset

1.8.2020 yleiskorotus 1,1 prosenttia ja

1.12.2020 paikallinen erä 0,5 prosenttia.

Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkioita korotetaan 1.8.2020 lukien 1,6 prosentilla.

Vuoden 2021 korotukset

1.6.2021 Yleiskorotus 1,1 prosenttia ja

1.12.2021 Paikallinen erä 0,5 prosenttia.

Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkioita korotetaan 1.6.2021 lukien 1,6 prosentilla.

Paikallisten erien tasosta ja maksuajankohdista voidaan pääluottamusmiesten kanssa sopia paikallisesti tosin. Sopimuksen on oltava kirjallinen. Näin voidaan tehdä, mikäli koronavirusepidemia on aiheuttanut yliopistolle sellaisia taloudellisia ongelmia, että sillä olisi vaikeuksia noudattaa sovittua aikataulua ja kustannustasoa.

Vastikkeettomat kikytunnit poistuvat

Vastikkeettomat kikytunnit poistuvat työaikamääräysten kautta heti sopimuskauden alussa, eli 1. huhtikuuta 2020. Säännölliseksi työajaksi tulee keskimäärin enintään 7 tuntia ja 15 minuuttia vuorokaudessa ja 36 tuntia 15 minuuttia viikossa. Säännöllinen työaika voidaan järjestää siten, että se on enintään 10 tuntia vuorokaudessa ja 50 tuntia viikossa.

Työajan enimmäismäärän tarkastelujakso on enintään 12 kuukautta. (sovelletaan 1.1.2021 lukien).

Ylityötä on vuorokaudessa 8 tunnin jälkeen ja viikossa 40 tunnin jälkeen tehtävä työ.

Iltatyökorvaukset

  • 1.4.2020 – 31.3.2021 kello 18.00 – 21.00 välisenä aikana tehdystä työstä maksettava iltatyökorvaus on 15 prosenttia tunnilta. Korvaus lasketaan yksinkertaisesta tuntipalkasta.
  • 1.4.2021 alkaen kello 18-22 välisenä aikana tehdystä työstä maksettava iltatyökorvaus on  12 prosenttia tunnilta. Korvaus lasketaan yksinkertaisesta palkasta.

Yötyökorvaukset

  • 1.4.-31.3.2021 kello 21.00 – 06.00 välisenä aikana tehdystä työstä maksettava yötyökorvaus on 35 prosenttia tunnilta. Korvaus lasketaan yksinkertaisesta tuntipalkasta.
  • 1.4.2021 alkaen kello 22.00 – 06.00 välisenä aikana tehdystä työstä maksettava yötyökorvaus on 25 prosenttia tunnilta. Korvaus lasketaan yksinkertaisesta palkasta.

Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut oy:n sopijaosapuolia ovat JHL ja Pro sekä työnantajapuolella Sivistystyönantajat (Sivista) ja Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut Oy

Lisätietoja sopimustoimitsija Karita Alanko, 050 302 5246