Siirry sisältöön

JHL: Sosiaali- ja terveyshuollon asiakasmaksujen lakiuudistus oikeilla jäljillä – parantamisen varaa vielä kuitenkin on

JHL kannattaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen uudistamista. Lakiluonnoksessa on kuitenkin monia epäselviä kohtia, jotka mahdollistavat suuriakin vaihteluja perittävistä maksuista.  

JHL pitää erittäin kannatettavana maksuttomien terveyspalvelujen laajentamista. Liitto pitää perusteltuna myös sitä, että etä- ja lähivastaanottoa käsitellään maksullisuuden suhteen samoin. Jotta näin voitaisiin tehdä, pitäisi hoidonkin olla samantasoista.  Kouluterveydenhuollon osalta liitto pitää tärkeänä sitä, että maksuttomuus koskee iästä riippumatta kaikkia.

JHL kannattaa maksun perimistä käyttämättä jätetystä palvelusta silloin, kun käyttämättä jättämiselle ei ole hyväksyttävää syytä. Liitto kritisoi lakiesitystä siitä, että perusteluissa ei ole riittävästi määritelty sitä, mikä tällainen hyväksyttävä syy on.  On vaara, että tätä tulkitaan kunnittain eri tavoin. Syitä on tarkasteltava valtakunnallisesti samoin perustein, liitto linjaa.

Maksukaton siirtyminen asetuksesta lain tasolle on JHL:n mielestä hyvä asia. Hyvä asia on myös se, että kaikki palvelut, mukaan lukien etäpalvelut, kerryttävät maksukattoa. Huonoa on se, että maksukaton täyttymisen seuraaminen on edelleen jätetty asiakkaan tehtäväksi. Seurannan tulisi kuulua oma-aloitteisesti palvelun järjestäjälle. Se varmistaisi parhaiten asiakkaiden yhdenvertaisen kohtelun.

Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen, perhehoidon ja laitoshoidon erilaisten palvelujen ja niistä perittävien maksujen määrä ei tämänkään asiakasmaksulakiuudistuksen perusteella ole täysin selkeä.

Maksut määräytyvät sen mukaan, minkälaisesta palvelusta on kyse (laitos, asumispalvelut ym.) ja myös niiden perusteena olevat tulot (brutto vai netto) vaihtelevat.

– Tämä on omiaan edelleen aiheuttamaan sekaannusta palveluja tarvitseville henkilöille ja voi vaikuttaa siten, että osa palvelusta jää käyttämättä joko siksi, että asiakas ei ole niistä tietoinen tai siksi, että niihin ei ole taloudellista mahdollisuutta. Asiakkaalle jäävä käyttövara voi myös jäädä kohtuuttoman pieneksi eri palvelumuodoissa sen mukaan, voidaanko erilaisista tukipalveluista veloittaa erikseen, JHL kirjoittaa lausunnossaan.

Lue JHL:n lausunto kokonaan:  Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista