Siirry sisältöön

Tällainen on neuvonta-alan uusi työehtosopimus – muun muassa maatalousasiantuntijat saavat hyvästellä kikyn

Neuvonta-alan runkosopimusta noudatetaan toimihenkilöiden työsuhteissa muun muassa Pro Agrioissa, Martoissa ja 4-H yhdistyksissä.

Kaikkien sopijaosapuolten hallinnot ovat nyt hyväksyneet neuvonta-alan runkosopimuksen. Sopimuksesta syntyi ratkaisu 18. maaliskuuta.

Neuvottelut olivat vaiherikkaat: helmikuun lopussa alalle määrättiin ylityö- ja vuoronvaihtokielto.

Neuvonta-alan runkosopimusta noudattavat toimihenkilöiden työsuhteissa maatalousalan ProAgria, kotitalousjärjestö Martat, lasten- ja nuortenjärjestö 4H ja useat pienemmät alan yritykset ja järjestöt.

Työntekijöitä neuvotteluissa edustivat JHL, Agronomiliitto, Ammattiliitto Pro ja Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty. Työnantajaa edusti Palvelualojen työnantajat Palta.

Alla kerromme työehtosopimuksen tärkeimmät kohdat. Sopimukseen kokonaisuudessaan pääset tutustumaan alla olevista pdf-tiedostoista:

Neuvonta-alan tes esittely 2020

Neuvonta-alan tes: tutustu työelämään ja tienaa 2020 ja 2021

1 Sopimuskausi

Sopimuskausi on voimassa 31. tammikuuta 2022 asti.

 2 Palkankorotukset

Palkkaratkaisusta neuvotellaan paikallisesti luottamusmiehen kanssa ottaen huomioon yhdistyksen tai työpaikan talous- ja työllisyystilanne.

Paikallisessa palkkaratkaisussa sovitaan palkantarkistusten toteutustapa, ajankohta ja suuruus. Sopimus tehdään kirjallisesti luottamusmiehen kanssa 30. huhtikuuta 2020 ja 2021 vuoden osalta 31. maaliskuuta mennessä, ellei käsittelyajan jatkamisesta sovita.

Jos paikallista palkkaratkaisua ei saavuteta, toteutetaan seuraavat palkkaratkaisut:

Vuosi 2020

Palkkoja korotetaan 1. toukokuuta 1,3 %:lla. Korotuksesta 1 % maksetaan yleiskorotuksena ja 0,3 % työpaikkakohtaisena eränä työnantajan päättämällä tavalla. Työpaikkakohtaisen erän suuruus lasketaan helmikuun 2020 kuukausipalkoista luontoisetuineen.

Vuosi 2021

Palkkoja korotetaan 1. huhtikuuta 2,0 %:lla. Ellei muusta korotustavasta sovita luottamusmiehen kanssa, korotuksesta 1,0 % maksetaan yleiskorotuksena ja 1,0 % työpaikkakohtaisena eränä työnantajan päättämällä tavalla. Työpaikkakohtaisen erän suuruus lasketaan helmikuun 2021 kuukausipalkoista luontoisetuineen.

Taulukkopalkkoja korotetaan edellä mainituista ajankohdista lukien yleiskorotuksen määrillä. Henkilöstön edustajien, kuten luottamusmiesten, palkkioita korotetaan 1. toukokuuta 2020 eteenpäin 3,3 %:lla.

3 Kiky poistuu

Kilpailukykysopimukseen liittyvät palkattomat kiky-tunnit poistuvat kokonaan sopimuskauden alusta alkaen.

4 Muita muutoksia

 Lisäksi työehtosopimukseen tehtiin tekstimuutoksia eli muutoksia kohtiin, joissa määritellään muita kuin rahaan liittyviä työehtoja. Näitä olivat esimerkiksi:

  • Säännöllinen työaika on enintään 8 tuntia vuorokaudessa ja enintään 38 tuntia 15 minuuttia keskimäärin viikossa.
  • Työnantaja voi määrätä enintään 20 lisätyötunnin sijoittamisesta kalenterivuodessa. Kyse voi olla esimerkiksi koulutuksista, erilaisista kehittämistilaisuuksista tai varsinaisista työtehtävistä, ei kuitenkaan näyttelyistä ja niitä vastaavista tilaisuuksista.
  • Lisätyötuntien sijoittamisesta enintään 8 tuntia voidaan käyttää työtehtäviin ja enintään 12 tuntia koulutukseen ja erilaisiin kehittämistilaisuuksiin. Tämä aika on säännöllistä työaikaa, joka voidaan teettää työehtosopimuksessa sovitun säännöllisen työajan lisäksi. Tältä ajalta maksetaan säännöllisen työajan palkkaa vastaava yksinkertainen tuntipalkka.
  • Allekirjoittajaliitot sitoutuvat siihen, että ne tarvittaessa palaavat neuvottelupöytään keskustelemaan mahdollisista koronavirustilanteeseen liittyvistä lisätoimenpiteistä työehtosopimukseen.

Lisätiedot:

Sari Jokinen, sopimustoimitsija, 050 461 9316

Juttua muokattu 6.5.2020 kello 11.11: korjattu tiedot yleiskorotuksen ja työpaikkakohtaisen erän osuuksista vuoden 2020 osalta.