Siirry sisältöön

Kolme sopimusta maaliin, kunta-ala jatkaa taas, neuvottelijat siirtyivät etäyhteyksiin – Näin JHL neuvotteli työehdoista tällä viikolla

Yliopistoihin, yksityiselle opetusalalle sekä ammatillisiin aikuiskoulutuskeskuksiin ja Helsingin yliopiston kiinteistöpalveluihin saatiin neuvottelutulos. Kunta-alakin palasi neuvottelupöytään viime viikon katkoksen jälkeen. Koronavirusepidemia ajoi kuluneella viikolla sopimusneuvottelijat etäyhteyksien päähän. Tällä toimenpiteellä haluttiin varmistaa neuvottelujen jatkuvuus.

Koronavirusepidemia ajoi maaliskuun 13. viikolla työ- ja virkaehtosopimuksista neuvottelevat osapuolet etäyhteyksien varaan. Osa neuvotteluista siirtyi etäyhteyksiin jo viime viikolla, ja tällä viikolla kaikki JHL:n sopimusneuvottelijat osallistuivat neuvotteluihin videoneuvottelujen kautta.

Kunta-alan neuvottelijat palasivat tiistaina 25. maaliskuuta neuvottelupöytään sen jälkeen, kun Kuntatyönantaja ilmoitti edellisenä torstaina neuvottelujen katkeamisesta. Neuvotteluissa puitiin sopimuskauden pituutta, kilpailukykysopimukseen liittyviä kiky-tunteja ja palkankorotuksia. Yhteistä säveltä ei perjantai-iltapäivään mennessä ole vielä löydetty.

Kuntien teknisten työ- ja virkaehtosopimuksesta neuvoteltiin kolmeen otteeseen. Sopimukseen kuuluvista liitteistä vallitsee sopimustoimitsija Hannu Moilasen mukaan lähes yhteinen näkemys. Neuvottelupöydässä odotetaan kunta-alan neuvottelutulosta. Siinä sovitut asiat, muun muassa sopimuskauden pituus ja palkankorotusten suuruus, määrittelevät myös teknisten virka- ja työehtosopimusta.

Perhepäivähoitajien liitteen 12 osalta on hyvässä hengessä käyty läpi liitteen tekstejä. Sopimustoimitsija Marja Lehtonen kertoo, että neuvottelijat ovat muun muassa tehneet teksteihin tarkistuksia, jotka johtuvat vuoden alussa muuttuneesta työaikalaista. Myös perhepäivähoitajien liitteestä neuvottelevat odottavat kunta-alan ratkaisua.

Kolme neuvottelutulosta sivistysalalle

Yksityisen opetusalan ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimuksesta saatiin neuvottelutulos maanantaina 23. maaliskuuta. Tulos menee vielä osapuolten hallintojen hyväksyttäväksi, minkä jälkeen asiasta tiedotetaan tarkemmin.

Yliopistojen työehtosopimuksesta syntyi neuvottelutulos tiistaina. JHL:n hallitus hyväksyi neuvottelutuloksen torstaina.

Sopimuskausi on 24 kuukautta ja palkankorotukset yleiseksi muodostuneen linjan mukaiset, yhteensä 3.2 prosenttia. Vastikkeettomat kikytunnit poistuvat kokonaan elokuussa 2020.

Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut Oy:n työehdoista päästiin sopuun perjantaina 27.3.  Neuvottelutulos menee seuraavaksi neuvotteluosapuolten hallintojen käsittelyyn.

Yksityinen sosiaalipalveluala ja energia-ala saivat sähköä

Yksityisen sosiaalipalvelualan sopimusneuvottelut edistyivät vauhdikkaammin kuin aikoihin: kertaalleen jo lähes paikalleen jumahtaneessa neuvottelupöydässä keskusteltiin palkkausjärjestelmän kehittämisestä. Neuvottelut jatkuvat perjantaina.

– Suhtaudun neuvotteluihin toiveikkain mielin erityisesti kannustavan palkkausjärjestelmän luomisen osalta. Vielä on isoja asioita myös edessä, työtä vielä riittää paljon, sanoo sopimustoimitsija Kari Bagge.

Energia-alan työntekijöiden ehdoista neuvoteltiin lähes joka päivä. Kokonaan etäyhteyksin käydyt keskustelut sähköistyivät koronakriisistä ja ensi viikolla häämöttävästä nykyisen sopimuskauden päättymisestä.

Keskustelujen aiheet olivat monesta muustakin pöydästä tutut: kiky, työaikamääräykset, varallaolo ja paljon muuta.

– Osapuolet hakevat neuvottelutulosta nyt hartiavoimin. Toivottavasti siihen myös päästään, totesi sopimustoimitsija Kari Lehtinen.

Neuvottelut valtion työ- ja virkaehtosopimuksesta jatkuivat hyvässä hengessä torstaina ja perjantaina. Pöydässä olivat esillä erityisesti työaikakysymykset. Osapuolet jatkavat neuvotteluja viikonloppuna.