Siirry sisältöön

Talkoot on ohi Tampereellakin: Tällainen on Tampereen yliopistolle palveluita tuottavan Campustan uusi työehtosopimus

Campusta vastaa Tampereen yliopiston vahtimestari-, puhtaus- ja kiinteistöpalveluista.

Campustan työntekijöiden työehtosopimusneuvotteluissa syntyi ratkaisu maanantaina 9. maaliskuuta. Nyt kaikki neuvotteluosapuolet ovat hyväksyneet tuloksen.

Campusta vastaa Tampereen yliopiston vahtimestari-, puhtaus- ja kiinteistöpalveluista. Campustan työehtosopimuksen osapuolet ovat JHL, Ammattiliitto Pro ja Palvelualojen työnantajat Palta.

Esittelemme alla Campustan uuden työehtosopimuksen tärkeimmät kohdat. Työehtosopimuksen kokonaisuudessaan pääset lukemaan alla olevista pdf-tiedostoista:

Campusta TES 2020

Campusta neuvottelutulos 2020

1 Sopimuskausi 25 kuukautta               

Sopimuskausi on voimassa 1. helmikuuta 2020 – 28. helmikuuta 2022.

2 Näin palkat nousevat

Palkantarkistukset vuosina 2020 ja 2021 muodostavat 3,3 prosentin korotukset. Ne jakautuvat seuraavasti:

1. kesäkuuta 2020

Korotus on 1,3 %.

Palkkoja korotetaan 1,0 % suuruisella yleiskorotuksella ja 0,3 % suuruisella yrityskohtaisella erällä.

Yrityskohtaisen erän tarkoituksena on tukea palkkauksen kannustavuutta, oikeudenmukaista palkkarakennetta sekä tuottavuuden kehittämistä yrityksessä.

Yrityskohtaisen erän euromäärän laskentapohjana käytetään työehtosopimuksen piiriin kuuluvien työntekijöiden maaliskuun 2020 peruspalkkoja, joita ovat sellaiset kuukausi- ja tuntipalkat palkanosineen, joita muutoin korotettaisiin yleiskorotuksella. Työnantaja ilmoittaa pääluottamusmiehelle jaettavissa olevan erän kokonaiseuromäärän.

Yrityskohtaisen erän käyttö- ja jakoperusteista neuvotellaan pääluottamusmiehen kanssa yhteisymmärrykseen pyrkien 1. toukokuuta 2020 mennessä. Mikäli yrityserän kohdentamisesta ei päästä sopimukseen, jaetaan se yleiskorotuksena.

1. toukokuuta 2021

Korotus on 2,0 %.

Palkkoja korotetaan 1,3 % suuruisella yleiskorotuksella ja 0,7 % suuruisella yrityskohtaisella erällä.

Yrityskohtaisen erän tarkoituksena on tukea palkkauksen kannustavuutta, oikeudenmukaista palkkarakennetta sekä tuottavuuden kehittämistä yrityksessä.

Yrityskohtaisen erän euromäärän laskentapohjana käytetään työehtosopimuksen piiriin kuuluvien työntekijöiden helmikuun 2021 peruspalkkoja, joita ovat sellaiset kuukausi- ja tuntipalkat palkanosineen, joita muutoin korotettaisiin yleiskorotuksella. Työnantaja ilmoittaa pääluottamusmiehelle jaettavissa olevan erän kokonaiseuromäärän.

Yrityskohtaisen erän käyttö- ja jakoperusteista neuvotellaan pääluottamusmiehen kanssa yhteisymmärrykseen pyrkien 1. huhtikuuta 2021 mennessä. Mikäli yrityserän kohdentamisesta ei päästäisi sopimukseen, työnantaja jakaa erän.

Palkkataulukot ja euromääräiset lisät

Taulukoita korotetaan 1. kesäkuuta 2020 lukien 1,0 % ja 1. toukokuuta 2021 lukien 1,4 %. Työehtosopimuksen euromääräisiä lisiä korotetaan 1. kesäkuuta 2020 lukien 3,3 %.

Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkiot

Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkioita korotetaan 1. kesäkuuta 2020 lukien 3,3 %.

3 Kiky poistuu

Kilpailukykysopimukseen liittyvät palkattomat kiky-tunnit poistuvat. Vuoteen voi jatkossa sisältyä 12 tuntia palkallista lisätyötä ja 8 tuntia palkallista osaamisen kehittämistä.

4 Sairauslomat ja vuosilomat

Sairauslomamääräykset

Palkallisen sairauslomajakson pituus määräytyy Paltan erityisalojen työehtosopimuksen eli EPA-tesin kirjausten mukaisesti. Sairausajan maksimi täydellä palkalla pitenee 35 päivästä 56 päivään, mutta 2/3 palkanmaksu yhteensä vuoden ajalta samalla poistuu.

Vuosilomamääräykset

Heille, joille on kertynyt enemmän vuosilomia kuin vuosilomalain mukaiset, taataan vuosilomien pysyvyys omalla pysyvyyspaketilla. Paketti on voimassa nyt alkavan ja sitä seuraavan työehtosopimuksen sopimuskauden loppuun saakka. Sopimuspaketti on erillinen sopimuspaperi, josta neuvotellaan edellä mainitun ajanjakson jälkeen.

Vuoden 2020 kesälomat ja 2021 alkupuolen talvilomat pidetään aikaisemman käytännön mukaisesti, samoin lomarahojen maksu. Pysyvyyspaketti koskee vuoden 2021 kesälomaa ja sen jälkeisiä lomia.

5 Säännöllinen työaika ja lisätyöt

Säännöllisen työajan pituus on:

– Jaksotyössä 114 t 45 min kolmen viikon jaksona. Lisäksi uutena 76 t 30 min kahden viikon jaksona.

Säännöllisen työajan järjestelyt:

– Vuorokautista työaikaa voidaan tilapäisesti pidentää toimisto- ja viikkotyössä 10 tuntiin kolmen viikon ajaksi ja jaksotyössä kahden kolmeviikkoisjakson ajaksi.

– Säännöllinen työaika voidaan järjestää keskimääräiseksi siten, että se tasoittuu enintään 26 viikon/puolen vuoden pituisen tasoittumisjakson aikana keskimäärin 38 tunniksi 15 minuutiksi.

Lisätyö:

Säännöllisen työajan lisäksi tehty työ korvataan lisätyönä 40 tuntiin/viikko saakka, yksinkertaisella tunti tunnista -palkalla.

Iltatyölisä:

– klo 18–22 välillä 8 %

Yötyölisä:

– klo 22–05 välillä 25 %