Siirry sisältöön

Koronakriisi heijastui neuvottelupöytiin monella tavalla – näin JHL neuvotteli työehdoista tällä viikolla

Monessa neuvottelupöydässä työntekijöiden ja työnantajan edustajat olivat yhtä mieltä siitä, että poikkeuksellinen tilanne vaatii poikkeuksellisia ratkaisuja.

Maaliskuun 12. viikko 2020 jää historiaan yhtenä hetkenä ajanjaksossa, jolloin yhteiskunnan osa-alueet kaikkialla maailmassa järkkyivät. Meillä koronavirusepidemiasta johtuva poikkeustila heijastui myös työehtosopimusneuvotteluihin.

Poikkeusratkaisuja kriisitilanteessa

Monessa neuvottelupöydässä työntekijöiden ja työnantajan edustajat olivat yhtä mieltä siitä, että poikkeuksellinen tilanne vaatii poikkeuksellisia ratkaisuja. Maanantailta peruuntui losseja koskeva ylityö- ja vuoronvaihtokielto,  sillä JHL, Suomen Merimies-Unioni SMU ja Palvelualojen työnantajat Palta saavuttivat neuvottelutuloksen Lauttaliikennettä koskevassa työehtosopimuksessa.

Tulos poikkeaa yleisestä linjasta koronaviruksen aiheuttamasta poikkeustilanteesta johtuen: sopimuksen kesto on 12+12 kuukautta. Se tarkoittaa, että palkoista kokoonnutaan neuvottelemaan vuoden 2021 osalta vielä tänä vuonna.

Lisäksi ratkaisuun päädyttiin neuvonta-alan runkosopimuksesta.

Kuntaneuvottelut ja Finavia keskeytyivät

Koronavirus siis vauhditti neuvotteluja usealla alalla. Sen sijaan neuvottelut kunta-alan työehtosopimuksesta keskeytyivät torstaina, kun ammattiliitot Tehy ja Super esittivät vaatimuksia, joita muut kuntaneuvotteluihin osallistuvat palkansaajajärjestöt pitivät epärealistisina.

– Haluamme rauhoittaa työmarkkinatilanteen. Nykytilanteessa se on ainoa vastuullinen ratkaisu. Tilanne on täysin kohtuuton julkisen alan työntekijöille, järjestöjohtajat totesivat.

Lue myös: JHL: Suomi makaa koronakriisissä julkisen sektorin harteilla – kunta-alan sopimusneuvotteluissa etsittävä nopeasti reilu ratkaisu

Samana päivänä keskeytyivät neuvottelut Finavian työehdoista. Sopimustoimitsija Jussi Päiviö korosti, että JHL on valmis palaamaan neuvottelupöytään välittömästi ja sopimaan koronakriisin vuoksi merkittävistä joustoista. Työnantajan esittämä vuosilomien heikentäminen on kuitenkin liian iso pala nieltäväksi.

Kirkon alan neuvotteluihin korona toi oman mausteensa, sillä kriisityölle on nyt kovaa kysyntää.

Lomautusten sijaan tulisi toimintaa pyrkiä ohjaamaan kriisin vaikutusten vähentämiseen, koska inhimillisen hädän ja huolen lievittämisessä on seurakunnilla tällä hetkellä paljon tehtävää, korosti sopimustoimitsija Keijo Hiltunen.

– Yksi kirkon tärkeimmistä tehtävistä on olla ihmisen tukena kriisin hetkellä ja tarjota olkapää silloinkin, kun sitä ei löydy muualta. Kirkko on vakauttava ja tasoittava tekijä yhteiskuntarauhan varmistamisessa.

Monella muullakin JHL:läisellä alalla neuvottelut menivät eteenpäin. Avaintes-neuvotteluissa keskusteltiin muun muassa siitä, kuinka kattavat oikeudet henkilöstön edustajilla, kuten luottamusmiehillä ja työsuojeluvaltuutetuilla, on osallistua työpaikan päätöksentekoon. Perjantaina Avainta-pöydässä olivat matkakustannusten korvauksiin sekä paikallisen sopimisen kehittämiseen liittyvät tavoitteet.

– ­Korona puhuttaa varmasti jokaisessa tes-pöydässä. Mekin keskustelimme sen vaikutuksista Avaintesin piirissä olevien yhtiöiden toimintaan, kertoi sopimustoimitsija Riitta Rautiainen.

Koronaviruksen vuoksi neuvotteluja käydään yhä useammin etäyhteyksien kautta. Energia-alan työntekijöiden neuvottelut järjestettiin kokonaan etänä.

Yksityisen opetusalan ja valtion neuvotteluissa osa keskustelijoista oli mukana etänä.

Kummassakin esiintyi pyrkimystä vauhdittaa ratkaisua, jotta koronakriisin keskellä työskentelevien tilanne rauhoittuisi. Perjantaina valtiotyönantaja kuitenkin esitti ratkaisua, jonka JHL ja muut pääsopijajärjestöt kokivat riittämättömäksi. Valtion neuvottelut jatkuvat ensi viikolla.

Samoin ammatillisia aikuiskoulutuskeskuksia koskevien työehtosopimusneuvottelujen tahti tiivistyi.

– ­Koronavirustilanne on ollut lähes jokaisen neuvottelun puheenaiheena. JHL pitää tässä poikkeuksellisessa tilanteessa erittäin tärkeänä, että työjärjestelyt hoidetaan hyvässä yhteistoiminnassa kaikkien toimijoiden kesken ja yhdessä pohditaan, kuinka opetuksen, koulutuksen ja kasvatuksen palvelut hoidetaan, painottaa sopimustoimitsija Reetta Kuosmanen, joka neuvottelee sekä yliopistojen että yksityisen opetusalan työehtosopimuksista.

Yliopistojen tes-pöydässä neuvottelutahtia on tiivistetty viikon mittaan niin, että keskiviikosta lähtien neuvottelijat ovat kokoontuneet etäyhteyksien välityksellä joka päivä.

Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelujen sopimusneuvottelut jatkuivat keskiviikkona, ja niissäkin sovittiin tahdin tiivistämisestä. Seuraava tapaaminen järjestettiin jo torstaiksi.

– Neuvotteluissa ollaan siinä vaiheessa, että keskustelu päätavoitteestamme eli kiky-tuntien poistaminen ja palkankorotustaso ovat seuraavien neuvotteluiden pääteemat, kertoo sopimustoimitsija Karita Alanko.

JHL hyväksyi rautateiden ratkaisun

Muillakin aloilla työehdot etenivät. Junaraiteilla talkoiden aika on ohi: JHL:n hallinto hyväksyi tiistaina osaltaan rautatiealan työehtosopimuksen. Uuden tesin ansiosta kilpailukykysopimukseen sisältyvistä palkattomista työtunneista eli kikystä luovutaan kokonaan.

Tällä viikolla neuvottelut jatkuivat myös kuntien teknisten pöydässä. Torstaina käytiin läpi voimassa olevan virka- ja työehtosopimuksen  muutoksia ja keskusteltiin sopimuksen liitteistä sekä mahdollisista työryhmistä. Keskusteluja käytiin sopimustoimitsija Hannu Moilasen mukaan hyvässä hengessä ilman suurempia ristiriitoja.

Omassa kodissa työskentelevien perhepäivähoitajien liitteen 12 neuvotteluja jatkettiin tiistaina.  JHL:n sopimustoimitsija Marja Lehtonen kertoo, että tapaamisessa käytiin läpi vuoden alussa uudistuneen työaikalain perusteella tehtäviä tekstimuutoksia.

– Lisäksi kävimme läpi nykyistä sopimustekstiä ja yhteisesti sovimme siihen tehtävistä pienistä täsmennyksistä, Lehtonen kertoo.

Perhepäivähoitajien liitteen seuraava neuvottelu on sovittu torstaiksi, mutta valmius jatkaa neuvotteluja aikaisemminkin on olemassa.

Tuntipalkkaisen henkilöstön (TTES) työehtosopimusneuvottelut jatkuivat maanantaina.

Osapuolet keskittyivät työehtosopimuksen työaikaluvun varallaoloon liittyviin asioihin. Lisäksi työaikalain mukanaan tuomat muutokset ovat olleet jokaisen neuvottelun aiheena.

– Neuvotteluita on käyty hyvässä hengessä ja tarpeen mukaan neuvotteluiden aikataulua tiivistetään, kertoo sopimustoimitsija Karita Alanko.

Sopimusneuvottelujen tarkkaa tilannetta voit seurata JHL:n sopimusneuvottelusivulla.