Siirry sisältöön

Työväenperinnelaitoksille tes-ratkaisu

Uusi tes on voimassa 24 kuukautta, 1. helmikuuta 2020 – 31. tammikuuta 2022.

Työväenperinnelaitoksissa työskenteleville JHL:n jäsenille on syntynyt uusi työehtosopimus eli tes.

Uusi tes on voimassa 24 kuukautta, 1. helmikuuta 2020 – 31. tammikuuta 2022. Neuvottelevat osapuolet olivat JHL, Työväenperinne – Arbetartradition, Työväen Arkiston Säätiö ja Yhteiskunnallinen Arkistosäätiö.

1 Palkat nousevat molempina vuosina

Palkkoja korotetaan 1. maaliskuuta 2020 yleiskorotuksella, jonka suuruus on 1,3 %.

Palkkoja korotetaan 1. helmikuuta 2021 yleiskorotuksella, jonka suuruus on 1,2 %.

2 Paikallinen erä käyttöön

Jokaisella työyhteisöllä on käytössään 0,8 %:n paikallinen erä 1. helmikuuta 2021.

Erän suuruus lasketaan henkilökohtaisista palkoista, jotka on maksettu tesin piirissä oleville työntekijöille tammikuussa 2021.

Erä käytetään työntekijöiden vaativuusryhmien mukaisiin palkkoihin tai pätevyyteen ja työsuoritukseen perustuvan henkilökohtaisen palkanosan kehittämiseen.

Paikallisen erän käytöstä sopivat paikallisesti työnantaja ja luottamusmies. Sopimus tehdään kirjallisena. Jos työnantaja ja luottamusmies eivät pääse sopimukseen paikallisen erän jakamisest, erä maksetaan 0,8 % suuruisena yleiskorotuksena kaikille. Yleiskorotus on tällöin 2,0 %.

3 Poissaolo perheenjäsenen sairastuessa kokeiluun

Sopimuskauden ajan on voimassa kokeilu, jossa työntekijällä on oikeus yhden päivän palkalliseen poissaoloon työstä ja sen jälkeen palkattomaan poissaoloon, jos hänen läsnäolonsa on välttämätöntä hänen perhettään kohdanneen, sairaudesta tai onnettomuudesta johtuvan syyn vuoksi.

Perheenjäseniksi määritellään samassa taloudessa tai perheenomaisissa oloissa asuvat ihmiset sekä lähisukulaiset.

4 Palkkausjärjestelmää kehitetään

Palkkausjärjestelmää perustetaan kehittämään työryhmä, jonka työn tulee olla valmis 31. joulukuuta 2020. Työryhmä tarkastelee nykyisen palkkausjärjestelmän toimivuutta ja tekee siihen mahdolliset muutokset.

Lisätietoja:

Sari Jokinen, sopimustoimitsija, 050 461 9316