Siirry sisältöön

JHL: Henkilöstön turvallisuudesta ja jaksamisesta huolehdittava – valtiovallan huolehdittava myös pienituloisten selviytymisestä, ei vain yritysten

JHL vaatii työnantajilta tarkkaa harkintaa siinä, kuinka paljon he rasittavat kriittisten alojen henkilöstöä. Työnantajien on huolehdittava henkilöstön turvallisuudesta ja jaksamisesta. Liiton mielestä valtiovallan tuki pelkästään yrityksille ei riitä. Valtion on huolehdittava myös pienituloisten pärjäämisestä, sillä heille muutamakin palkaton päivä aiheuttaa pahoja ongelmia selvitä arjesta.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL vaatii työnantajilta vastuuta ja tarkkaa harkintaa valmiuslain antamien keinojen käyttämisessä. Laki antaa mahdollisuuden poiketa työaikalain työaikaa ja lepoaikoja koskevista säännöksistä. Vaikka monenlaiset toimenpiteet koronaviruksen leviämisen estämiseksi ovatkin nyt tarpeen, liitolla on suuri huoli siitä, että jo valmiiksi kuormitettu kriittisten alojen henkilöstö kuormittuu terveydelle haitallisella tavalla.

− Työajan pidentäminen, työajan sijoitteleminen, lepoaikojen lyhentäminen ja ylityön enimmäismäärän kasvattaminen kuormittavat kaikkia aloja, mutta erityisesti sote-alan henkilöstöä. Nämä keinot ovat äärimmäisiä ja niitä pitää käyttää harkiten, tähdentää JHL:n työympäristötoimitsija Merja Hyvärinen.

JHL:n mielestä on äärimäisen tärkeää, että työnantajat huolehtivat henkilöstön turvallisuudesta. Henkilöstön pelko omasta sairastumisesta tai läheisten sairastuttamisesta lisää kuormittumista.

− Mitään ylimääräistä ei saa nyt henkilöstöllä teettää. Lisäksi tulisi varmistaa, että paineen alle joutuvan kriittisten alojen henkilöstön palautuminen kriisitilanteen jälkeen varmistetaan niin, ettei heille koidu pidempiaikaisia tai pysyviä terveyshaittoja koronavirustilanteen aiheuttaman ylimääräisen kuormittumisen johdosta, Hyvärinen toteaa painokkaasi.

Valtiovallan huolehdittava myös pienituloisista, ei vain yrityksistä

JHL edellyttää, että valtiovalta huolehtii myös pienituloisten työntekijöiden taloudellisesta pärjäämisestä.

− Nyt valtiovalta aikoo ohjata tukea yrityksille viruksen aiheuttamien talousongelmien vuoksi. Huomioon on otettava myös pienituloiset työntekijät, heille muutamakin palkaton päivä aiheuttaa suunnattomia ongelmia arjessa selviytymiselle.

Liiton mielestä tukea ei ole syytä ohjata yrityksille, joilla menee kohtuullisesti. Erityisesti pienet yritykset ovat niitä, jotka tukea nyt tarvitsevat.

Lisätietoja: työympäristötoimitsija Merja Hyvärinen, 050 4729 534