Siirry sisältöön

Infrayhtiö Destialle neuvottelutulos, ratkaisu poikkeaa tavallisesta koronaviruksen takia

JHL ja Palvelualojen työnantajat Palta saavuttivat neuvottelutuloksen Destian työntekijöiden työehdoista. Talokohtainen sopimus on ensimmäinen laatuaan.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Palvelualojen työnantajat Palta saavuttivat 17. maaliskuuta illalla neuvottelutuloksen Destian työntekijöiden talokohtaiseen normaalisitovaan työehtosopimukseen. Destia on infra- ja rakennusalan yhtiö, joka suunnittelee ja rakentaa muun muassa liikenneväyliä.

Sopimus on ensimmäinen laatuaan. Aikaisemmin Destia noudatti Paltan erityispalvelualojen työntekijöiden infra-alan sopimusta. Nyt Destialle neuvoteltiin oma talokohtainen työehtosopimus, jossa pyrittiin ottamaan huomioon talon erityispiirteet.

Sopimuskausi 12+12 kk

Neuvottelutulos poikkeaa yleisestä linjasta koronaviruksen aiheuttamasta poikkeustilanteesta johtuen.

Sopimuskausi on 12+12 kuukautta.

Palkat nousevat ensimmäisenä vuonna 1,0 prosentin yleiskorotusena sekä 0,3 prosentin talokohtaisella erällä.

Vuoden 2021 palkantarkistusten tasosta ja mallista sopimusosapuolet neuvottelevat  15. marraskuuta 2020 mennessä.

Mikäli yhteisymmärrystä ei saavuteta, työehtosopimus päättyy ilman irtisanomista 31. tammikuuta 2021.

Kiky-tunnit poistuvat

Kilpailukykysopimuksen 24 tunnin työajan pidennyksestä luovutaan ja samalla sovittiin joistakin työaikajoustoista.

Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen takia sovittiin myös lomatus- ja yt-neuvotteluaikojen tilapäisistä muutoksista sekä matkakustannusten painopisteen muuttamisesta.

Vaikean neuvottelutilanteen takia sopimuksen tekemiseen vaadittiin molemmilta osapuolilta poikkeavaa venymistä. Neuvottelutulos sisältää myös kriisilausekkeen, eli osapuolet ovat valmiita palaamaan neuvottelupöytään takaisin välittömästi, mikäli infra-alan taloudellinen tilanne muuttuu.

Neuvottelutulos menee vielä osapuolten hallintojen hyväksyttäväksi, jonka jälkeen siitä tiedotetaan tarkemmin.

Talokohtaisen työehtosopimuksen kehittämisneuvotteluja pyritään jatkamaan jatkuvan neuvottelun periaatteella syksyllä.

Lisätiedot:

Jussi Päiviö, sopimustoimitsija, 040 578 5916