Siirry sisältöön

Mitä jos kouluja/päiväkoteja aletaan sulkemaan – saako lapsen kanssa kotiin jäävä vanhempi palkkaa?

On herännyt kysymys siitä, saako työntekijä palkkaa tai tartuntatautipäivärahaa, jos kunta alkaa sulkemaan kouluja tai päiväkoteja tarkoituksena estää koronaviruksen laajamittainen leviäminen.

Saako työntekijä palkkaa tai tartuntatautipäivärahaa, jos kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin tai aluehallintovirastot alkavat sulkemaan kouluja tai päiväkoteja tarkoituksena estää koronaviruksen laajamittainen leviäminen?

Tämä kysymys on noussut viime aikoina ajankohtaiseksi ympäri Suomen.

Työsopimuslain 2 luvun 12 §:n nojalla työntekijällä on oikeus saada palkkansa 14 vuorokaudelta sellaisissa tilanteissa, joissa työnteko estyy työnantajasta ja työntekijästä riippumattomasta syystä.

Tällainen syy on esimerkiksi se, että kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin (yleensä terveyslautakunta) tekee päätöksen koulun ja päiväkodin sulkemisesta tartuntatautien leviämisen estämiseksi.

Jos  työnantaja itse tekee päätöksen työpaikan sulkemisesta, työnantajalla säilyy palkanmaksuvelvollisuus koko sulkemisajalta. Työnantaja voi myös antaa lomautusilmoituksen, joka täytyy antaa 14 vuorokautta ennen lomautuksen alkamista, jos työt ovat vähentyneet. Tuon ajan jälkeen työntekijöillä on oikeus työttömyyspäivärahaan.

Sulkemistilanteista seuraa todennäköisesti lomautuksia. Lomautetulla työntekijällä on oikeus työttömyyspäivärahaan. Näistä asioista ohjeita antaa työttömyyskassa.

Virkamiesten ja viranhaltijoiden tilanne poikkeaa työsopimussuhteisten tilanteesta. Virkamieslainsäädännössä ei ole vastaavanlaista pykälää kuin tuo TSL 2: 12 §. Virkamiehillä/viranhaltijoilla on sekä oikeus että velvollisuus hoitaa virkaansa. Jos työnantaja jostain syystä kieltää saapumisen virantoimituspaikalle, on heille siitä huolimatta maksettava palkkaa normaalisti.

Kuka saa tartuntapäivärahaa?

Entä kenellä on oikeus Kelan tartuntapäivärahaan? KT Kuntatyönantajien edustajat ovat saaneet Kelasta seuraavan vastauksen, jonka vahvisti myös SAK:n Kari Haring. Tämänhetkinen tulkinta on, että:

  • Jos koulu tai päiväkoti suljetaan ilman, että oppilaita tai päiväkotilapsia laitetaan karanteeniin, ei tartuntatautipäivärahaa makseta.
  • Jos koulussa esimerkiksi opettajat ja vaikka osa oppilaista laitetaan karanteeniin ja sen jälkeen koko koulu suljetaan, tartuntatautipäivärahaan oikeutettuja ovat vain karanteeniin laitetut.

→ Myöskään työnantajalla ei ole näissä tilanteissa velvollisuutta maksaa työntekijälle palkkaa, ellei työntekijä pysty tekemään työtä etänä. Toki on mahdollista yrittää sopia vuosilomien, työaikapankkituntien tms pitämisestä. Työntekijällä on kuitenkin oikeus luvallisesti olla poissa töistä ilman että työsopimusta voitaisiin päättää, jos kyse on pienistä lapsista, joita ei voida jättää yksin kotiin.

  •  Jos lomia ei ole tai muutoin ei ole mahdollista pitää palkallisia vapaita, työntekijän on käännyttävä kunnan sosiaaliviranomaisten puoleen toimeentulonsa varmistamiseksi.

Lue lisää JHL:n koronatietopaketista: Koronaviruksen leviämisen vaikutukset työhön.

Uutista päivitetty 16. maaliskuuta kello 12: Lisätty tietoa palkansaantioikeudesta ja lomautuksista.