Siirry sisältöön

Yksi ylityö- ja vuoronvaihtokielto, kolme neuvottelutulosta, uloskävely, koronaa ja tavoitteiden läpikäyntiä – näin JHL neuvotteli työehdoista tällä viikolla

Kuluneella viikolla saavutettiin kolme neuvottelutulosta ja käveltiin ulos yksityisen sosiaalipalvelualan neuvotteluista. Monissa pöydissä puhuttiin koronaviruksesta, mutta myös varsinaisesta aiheesta, eli uusista työehdoista. Eteneminen varsinkin isommilla sopimusaloilla on verkkaista. Viikon päätteeksi JHL kertoi aloittavansa ylityö- ja vuoronvaihtokiellon Suomen Lauttaliikenne – Finnferriesiin.

Neuvottelutahti JHL:n eri alojen uusista työehtosopimuksista tiivistyy viikko viikolta. Suurimmilla sopimusaloilla; kunta-, sosiaali- ja terveys-, sivistys-, valtio- ja kirkon sektorilla työntekijöiden ja työnantajien näkemykset tuntuvat olevan vielä kaukana toisistaan. Neuvottelut ovat sujuneet takkuisesti  myös Paltan yrityskohtaisissa.

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto Suomen Lauttaliikenne – Finnferriesin losseilla

Perjantaina 13. maaliskuuta JHL ilmoitti aloittavansa ylityö- ja vuoronvaihtokiellon Suomen Lauttaliikenne – Finnferriesin losseilla. Kielto alkaa maanantaina 16. maaliskuuta klo 06.00 ja jatkuu toistaiseksi.

Kolme neuvottelutulosta

Maanantaina 9.3.Tampereen yliopistolle palveluita tuottavan Campustan tes-pöydästä kiiri ilouutisia: neuvotteluissa oli syntynyt ratkaisu. Tarkemmin uuden työehtosopimuksen sisällöstä kerrotaan, kun osapuolten hallinnot ovat hyväksyneet tuloksen.

Merimiespalvelutoimiston työehtosopimuksesta saavutettiin neuvottelutulos tiistaina 10. maaliskuuta. Kiky-tunnit poistuvat ja palkankorotukset noudattavat yleistä linjaa. Sopimuksen tarkemmasta sisällöstä kerrotaan, kun osapuolten hallinnot ovat hyväksyneet sopimusratkaisun.

Ratkaisuun päädyttiin tiistaina myös Urheilujärjestöjen neuvottelupöydässä. Työnantajaa edusti neuvotteluissa Palvelutyönantajat Palta ja työntekijöitä JHL. Tämänkin työehtosopimuksen sisältöä valotetaan yksityiskohtaisemmin, kun osapuolten hallinnot ovat hyväksyneet neuvottelutuloksen.

Sosiaalialan neuvotteluissa uloskävely

Yksityisen sosiaalipalvelualan tes-neuvotteluissa viikko alkoi uloskävelyllä. JHL ja muut palkansaajajärjestöt kävelivät maanantaina 9.3. ulos neuvottelupöydästä pian tapaamisen alettua.

– Neuvottelupöydästä ulos käveleminen on raju toimenpide, mutta emme nähneet muuta vaihtoehtoa, kertoo työehtosopimuksesta neuvotteleva sopimustoimitsija Kari Bagge.

Uloskävely johtui siitä, että työnantaja ei ollut valmis neuvottelemaan palkkausjärjestelmän uudistamisesta. Bagge kuvaa tilannetta ”äärimmäisen hankalaksi”.

Samaisena maanantaina jatkuivat neuvottelut terveyspalvelualan työehtosopimuksesta. Osapuolet esittelivät toisilleen tavoitteensa ja kävivät niistä yksityiskohtaista keskustelua. Työntekijöitä neuvotteluissa edustaa Terveyspalvelualan Unioni ja työnantajaa Hyvinvointiala HALI. JHL on Terveyspalvelualan Unionin jäsenliitto.

– Neuvottelujen henki oli rakentava, kertoo sopimustoimitsija Kalle Honkanen.

Työntekijöitä neuvotteluissa edustaa Terveyspalvelualan Unioni ja työnantajaa Hyvinvointiala HALI. JHL on Terveyspalvelualan Unionin jäsenliitto.

Koronavirus puhutti sekä kunta-alan, valtion että kirkon pöydissä

Valtion virka- ja työehtosopimusneuvottelut jatkuivat niin ikään maanantaina. Neuvottelut saivat viime viikolla lisämausteen, sillä keskustelunaiheeksi nousi työehtojen ohella koronavirus. Myös tämän viikon ensimmäinen tapaaminen alkoi koronavirustilanteen läpikäymisellä. Valtion eri virastot ovat tehneet toisistaan poikkeavia koronavirusohjeistuksia, joista osa on aiheuttanut henkilöstön keskuudessa epäselvyyttä.

Neuvottelupöydässä osapuolet kävivät edellisissä neuvotteluissa läpi osan järjestöjen tavoitteista, ja nyt pöydällä olivat niistä loputkin.

– Esillä olivat vuosilomasopimukseen ja matkustussääntöön liittyvät tavoitteet, kertoo JHL:n neuvottelupäällikkö Kristian Karrasch.

Neuvottelut jatkuvat tiistaina 17. maaliskuuta.

Kunta-alan pääneuvottelijoiden pöydässä perjantaina 13. maaliskuuta koronaviruksen vaikutukset neuvottelutoimintaan puhuttivat pitkään. Neuvotteluja päätettiin jatkaa  etäyhteyksin, jos tilanne niin vaatisi.

Perjantain neuvotteluissa päästiin puhumaan kikytunneista aiempaa syvällisemmin. Ratkaisua näkemysten sovittamiseen ei kuitenkaan vielä näy.

JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine kertoi, että JHL jätti neuvotteluissa muille neuvottelijoille palkkaohjelman, joka olisi tarkoitettu kaikille kunta-alan työntekijöille. Ohjelmassa erityishuomio on kuitenkin kohdistettu nais- ja matalapalkka-aloihin. Tavoitteena on samapalkkaisuus ja kunta-alan työn vetovoimaisuuden kasvattaminen.

Pääneuvotteluryhmä jatkaa keskiviikkona 18. maaliskuuta

Kunta-alan teknisten työ- ja virkaehtosopimuksen neuvottelut alkoivat tiistaina 10. maaliskuuta. JHL halusi neuvotteluissa keskustella sopimuksen soveltamisalan täsmennyksestä, mutta sopimustoimitsija Hannu Moilasen mukaan tämä ei maistunut työnantajapuolelle lainkaan.

Neuvottelut jatkuvat tiistaina 17. maaliskuuta.

Perhepäivähoitajien liite 12 neuvotteluissa keskiviikkona 11. maaliskuuta työstettiin tekstejä helppolukuisemmaksi. Työtä on tehty yhdessä hyvässä hengessä.

Seuraavan kerran neuvottelijat ovat koolla tiistaina 17.3.

Kirkon alan tes-neuvottelut jatkuivat perjantaina 13. maaliskuuta. Koronavirustilanteen vuoksi keskustelut käytiin etäyhteyksien välityksellä. Varsinaisen neuvotteluryhmän rinnalla työnsä aloittaa työaikalain vaikutuksia arvioiva työryhmä.

Neuvottelussa käytiin läpi neuvotteluaikataulua ja arvioitiin sen toimivuutta koronavirustilanteen suhteen.

Seuraavat neuvottelut ovat perjantaina 20. maaliskuuta

Avaintesin neuvotteluosapuolet kokoontuivat keskiviikkona 11. maaliskuuta. Neuvotteluissa käytiin läpi vuosiloma-asioita, kuten lisäpäiviä,  vuosiloman siirtoa ja vuosiloman B-taulukon poistoa.

– Osapuolilla on yhteinen näkemys näiden tekstien muuttamisesta, kertoo vastaava sopimusneuvottelija Minna Pirttijärvi.

Neuvottelut jatkuvat maanantaina 16. maaliskuuta.

Sivistysaloilla paljon puhetta

Yksityisen opetusalan ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten neuvotteluissa tahti on osoittautunut hitaaksi. Sopimusneuvotteluissa edetään liite kerrallaan, joten työ on aikaa vievää. Neuvottelijat olivat koolla torstaina 12.3.

  • Tätä vauhtia meiltä kyllä loppuu aika. Tavoite, että saisimme käsiteltyä kaikki liitteen kuun loppuun mennessä, tuntuu karkaavan käsistä, toteaa sopimustoimitsija Reetta Kuosmanen.

Yksityisen opetusalan neuvottelut jatkuvat maanantaina 16.3.

Myös yliopistojen työehtosopimusneuvotteluja käytiin torstaina. Koronaviruksen vaikutukset työn tekemiseen puhuttivat paljon, mutta pöydässä ehdittiin käsitellä myös neuvottelutavoitteita. Erityisesti työaika-asioihin laadittuja tavoitteita ruodittiin pöydässä tarkasti.

− Nyt on tarkoitus ryhtyä nivomaan ratkaisua kikytuntien poistamiseksi.  Asia tuntuu kuitenkin olevan aika kuuma peruna, johon koskeminen tuntuu vaikealta, toteaa sopimustoimitsija Reetta Kuosmanen.

Seuraavan kerran yliopistojen työehtosopimuksesta neuvotellaan keskiviikkona 18. maaliskuuta.

Torstaina neuvoteltiin myös Kansallisgallerian työehtosopimuksesta. Tapaamisessa käytiin läpi kaikki tavoitteet ja keskusteltiin niistä melko laajasti.

– Joissakin asioissa näkökulmat olivat lähempänä toisiaan kuin toisissa. Mutta kikytunneista puhuttaessa työnantajapuolen näkemykset ovat tiukat, kyllä koordinointi näkyi, toteaa gallerian sopimuksesta neuvotteleva aluetoimitsija Tiina Sulin.

Neuvottelut Kansallisgalleriassa jatkuvat tiistaina 17. maaliskuuta.

Helsingin yliopiston kiinteistöpalveluyhtiön työehdoista neuvoteltiin keskiviikkona 11. maaliskuuta. Neuvottelutavoitteet on käyty läpi ja yksityiskohtaisempi ruotiminen on edessä.

  • Helppoa tämä ei ole eikä tule olemaan. Työnantajapuoli on tiukasti omien tavoitteidensa takana, toteaa sopimustoimitsija Kati Alanko.

Neuvottelut jatkuvat keskiviikkona 18. maaliskuuta.