Siirry sisältöön

Valtion rahoitusyhtiö Finnveralle neuvottelutulos: kiky kuopataan, palkkoja korotetaan

Uusi tes on voimassa helmikuuhun 2022.

Valtion omistaman erityisrahoitusyhtiö Finnveran työntekijöille on syntynyt neuvottelutulos. Finnveran sopimuksessa sopijaosapuolina ovat JHL, Ammattiliitto Pro, Ylemmät Toimihenkilöt YTN ja Palvelualojen työnantajat Palta. Finnverassa työskentelee 364 työntekijää.

Uusi työehtosopimus on voimassa 25 kuukautta, 1. helmikuuta 2020 – 28. helmikuuta 2022.

1 Palkankorotukset

Vuosi 2020

Palkkoihin tulee 1,2 % yleiskorotus.

Mediaanipalkkoja korotetaan 1,2 %.

Yrityskohtainen erä vuonna 2020 on 0.4 %.

Kaikki yllä mainitut korotukset astuvat voimaan 1. kesäkuuta 2020.

Yrityiskohtaisen erän jaosta sovitaan paikallisesti.

Ratkaisuun sisältyy työnantajan perälauta, eli jos erän jakoa ei saada sovittua, työnantaja päättää sen kohdentamisesta.

Vuosi 2021

Palkkoihin tulee 1,3 % yleiskorotus.

Mediaanipalkkoja korotetaan 1,7 %.

Yrityskohtainen erä vuonna 2021 on 0,4 %.

Kaikki yllä mainitut korotukset astuvat voimaan 1. heinäkuuta 2021.

Yrityiskohtaisen erän jaosta sovitaan paikallisesti.

Ratkaisuun sisältyy täysperälauta, eli jos erän jakoa ei saada sovittua, se tulee yleiskorotuksena kaikille.

2 Liukuvan työajan seuranta ja työajan tasoittaminen

Liukuvan työajan seurantajakso on 6 kuukautta.

Työajan enimmäismäärän tasoittumisjakso on 12 kuukautta.

Liukuvan työajan seurantajakso on joko 4 tai 6 kuukautta.

3 Kiky raukeaa 1.4.

Kilpailukykysopimuksen mukainen työajan pidentäminen eli kiky-tunnit eivät ole voimassa 1. huhtikuuta 2020 alkaen.

Työajan pidennys on korvattu TES 8§:n 3. kappaleen muutoksilla.

Toimipisteittäisistä kahvittelukäytännöistä on päästy yhteisymmärrykseen.

4 Saldopäivät

Kokonaisia saldopäiviä eli ylitöistä kerääntynyttä vapaa-aikaa voi pitää kuukausittain enintään neljä päivää. Saldopäivistä sopivat työntekijä ja lähiesimies.

Työaikasaldoa voi olla enintään -20 tai +60 tuntia.

Lisätiedot:

Sopimustoimitsija Sari Jokinen 050 461 9316