Siirry sisältöön

JHL: Henkilöstö otettava aidosti mukaan Uuttamaata koskevan sote-uudistuksen valmisteluun

JHL muistuttaa Uusimaa-PKS-Helsinki sote-erillisselvityksen loppuraportista antamassaan lausunnossa, että erillisratkaisu, samoin kuin valtakunnallinenkin sote-ratkaisu, on tehtävä hyvää henkilöstöpolitiikkaa noudattaen. Sote-alalla on jo nyt pulaa työvoimasta ja uudistuksen avulla on henkilöstön saatavuuteen mahdollista vaikuttaa positiivisesti.

JHL:n mielestä HUS on säilytettävä kokonaisena, sillä tulevien Uudenmaan maakuntien tai Helsingin järjestämä erikoistason palvelu ei saa vaarantua.

– Palvelujen järjestämisessä on huomioitava henkilöstönäkökulma siten, että palvelussuhteet turvataan. Myös tukipalvelujen asema osana erikoistason palveluita on turvattava. Tukipalvelut ovat olennainen osa hoito- ja hoivaketjua ja osaltaan varmistavat potilasturvallisuuden toteutumisen, sanoo liitto lausunnossaan.

JHL korostaa, että sote-uudistuksessa on huomioitava laajasti henkilöstöön liittyvät kysymykset ja henkilöstö on otettava aidosti mukaan uudistuksen valmisteluun. Myös HUS:n juridisen aseman muuttaminen on tehtävä niin, että muutoksessa ei tapahdu työnantajavaihdosta.

Erityisesti huomiota on kiinnitettävä tukipalvelutehtäviin ja niissä työskentelevän henkilöstön asemaan.

JHL:n näkemyksen mukaan on selvitettävä, miten Uuttamaata koskeva erillisratkaisu vaikuttaa kuntien nykyisiin tukipalveluihin.

– Selvityksessä pitää huomioida, että kunnilla ja perustettavilla itsehallintoalueilla tulee olemaan osittain yhteisiä tukipalvelutarpeita erityisesti puhtaus- ja ravitsemispalveluissa, aula- ja vahtimestaripalveluissa, talous- ja henkilöstöhallinnossa, arkistopalveluissa, yleishallinnossa sekä kiinteistönhuollossa.

Helsingin ja Uudenmaan erityispiirteet on huomioitava riittävästi siten, että palveluiden integraatio tapahtuu sekä horisontaalisesti että vertikaalisesti. Myös sosiaalipalvelut on pidettävä mukana, kun järjestämismallia ja rahoitusta suunnitellaan. Valtakunnallisen sote-uudistuksen rahoittamista ei saa tehdä niin, että se heikentää Uudenmaan asemaa.

Rahoituksen on myös oltava riittävä turvaamaan perus- ja erikoistason palvelut yhdenvertaisesti koko maassa.

Lue JHL:n lausunto kokonaan: Uusimaa-PKS-Helsinki sote-erillisselvityksen loppuraportti

Uusimaa-PKS-Helsinki sote-erillisselvityksen loppuraportti