Siirry sisältöön

JHL: Päivähoidossa yli 3-vuotiaiden suhdeluku palautettava pienempään lapsimäärään

JHL:n mielestä päivähoidossa olevien yli 3-vuotiaiden suhdeluku pitäisi palauttaa vuoden 2016 tasolle, seitsemän lasta yhtä aikuista kohti. Nykyinen suhdeluku on kahdeksan lasta yhtä aikuista kohti.

Opetus- ja kulttuuriministeriölle antamassaan lausunnossa JHL kannattaa vahvasti lakimuutosta, jonka mukaan yli 3-vuotiaiden päivähoidossa olevien lasten suhdeluku palautettaisiin vuoden 2016 tasolle. Suhdeluvuksi tulisi seitsemän lasta yhtä aikuista kohti. Nykyinen suhdeluku on kahdeksan lasta yhtä aikuista kohti.

Suhdeluvun palauttaminen 1/7 vähentää 150 vuorovaikutussuhdetta yhden lapsen osalta. Lapsen kokema stressi alenee vuorovaikutussuhteiden vähentyessä, ja kyky vastaanottaa uutta tietoa paranee huomattavasti, lausunnossa tähdennetään.

Liiton mielestä osa-aikaisesti varhaiskasvatuksessa olevien lasten suhdelukumääräys pitäisi poistaa. Se koetaan varhaiskasvatuksen henkilöstössä erittäin kuormittavana.

– Tosiasiassa kukin lapsi on aina kokonainen, vaikka onkin läsnä vain osan toimintapäivää, lausunnossa todetaan.

Suhdeluvun tarkastelu pitäisi JHL:n mielestä muuttaa. Liitto esittääkin, että tarkastelu tehtäisiin ryhmätasolla, ei koko yksikön tasolla. Lisäksi liitto esittää, että suhdelukujen noudattamiseen kohdennettaisiin nykyistä enemmän resursseja.

– Ei riitä, että suhdeluvut ovat olemassa, vaan niitä on myös noudatettava laissa ja asetuksessa tarkoitetulla tavalla, JHL:n lausunnossa sanotaan.

JHL:n lausunto yli 3-vuotiaiden suhdeluvusta kokonaan